Make your own free website on Tripod.com

 SOBOWIDZ FUNDICION 

- desde 1983 -

OFERTA TECHNICZNA

 

Przyk³adowe zdjêcia, 9 zdjęć                              Nasze zaplecze, 5 zdjęć

Tel. +48-58-3477794, -602-390062 - - - Fax 58-6828226 - - - POLONIA

E-mail: sobowidz@sobowidz.com 

ACERO - HIERRO
COBALTO - NíQUEL - TITANIO
BRONCE - LATÓN

ALUMINIO - ZINC - ZnAl - PLOMO

ODLEWY PIASKOWE - CIŒNIENIOWE

ODLEWY KOKILOWE - ODŒRODKOWE

ODLEWY PRECYZYJNE - NA TRACONY WOSK[ 1983 - 2019 ] - - 36 años de experiencia en el sector metalúrgico


ODLEWY ŻELIWNE
- żeliwa sferoidalne GJS 400-15, 400-18 LT, 500-7, 600-3, 700-2, 800-2 z pieca indukcyjnego
- żeliwa szare ZL 150, ZL 200, GJL 250 z pieca indukcyjnego lub z żeliwiaka
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/ ( 50 zdjęć na 4 stronach)
- austenityczne żeliwo sferoidalne typu Ni-Resist
- żeliwo stopowe sferoidalne krzemowo-molibdenowe typu SiMo np. stopy EN-GJS-XSiMo 5.10, EN-GJS-XSiMo 4.10,
- stopowe, chromowe: ZlCr0,8 PN-88/H-83144, ZlSi4Cr PN-88/H-83144,
- wysokochromowe G-X 260Cr27 PN-88/H-83144, ZlCr13Mo PN-88/H-83144,
G-X 300Cr27 DIN1695, ZlNi1,8 PN-88/H-83144,
G-X 300CrMo 15 3 DIN1695, ZsNiCrMo2 PN-88/H-83144,
G-X 300CrMo 27 1 DIN1695)
- żeliwa ADI o wytrzymałości wyższej niż stal, o strukturze bainitycznej
EN-GJS-800-8 EN-JS-1100 (wytrz.Rm 800 N/mm2 wydłużenie 8%, twardość HB od 260 do 320),
EN-GJS-1000-5 EN-JS-1110 (Rm 1000 MPa),
EN-GJS-1200-2 EN-JS-1120 (Rm 1200 N/mm2),
EN-GJS-1400-1 EN-JS-1130 (Rm 1400 MPa, wydłużenie 1%, HB 380 to 480) wg EN 1564: 1997,
do Rm 1600 MPa wg ASTM 897M-03 (twardość HB od 402 do 512)
- inne stopy żeliwa na życzenie
formujemy maszynowo w skrzynkach 30x40,40x50,50x60cm,40x70cm, 80x80cm,80x100 oraz 100x100cm (waga do 150 kg)
oraz ręcznie (waga głównie do 700 kg/szt.;długość do 400 cm; mniejsze serie do 3000 kg/szt.)
w masach bentonitowych na wilgotno, na sucho i przy użyciu sypkich mas samoutwardzanych SMS i żywic furanowych.


ODLEWY BRĄZOWE
wykonujemy je - w piasku (formowane maszynowo lub ręcznie),
- odśrodkowo do średnicy max.1000 mm i długości do 1000 mm (tuleje,pierścienie,panewki)
- metodą traconego wosku (odlewy precyzyjne; tą metodą głównie odlewy artystyczne).
http://sobowidz-foundry.tripod.com/art_castings_kunstguss/ ( 47 zdjęć na 4 stronach)
http://sobowidz-foundry.tripod.com/art_casting_en.htm
Waga odlewów piaskowych z brązu głównie do 500 kg/szt.;długość/wysokość do 400 cm; (mniejsze serie do 3000 kg/szt.)
. - z brązu cynowego B10 CuSn10,
- z brązu cynowo-fosforowego B101 CuSn10P,
- z brązów cynowo-ołowiowych B1010 CuSn10Pb10,B815 CuSn8Pb15Ni,B520 CuSn5Pb20,
- z brązów cynowo-cynkowo-ołowiowych B476 CuSn4Zn7Pb6, B555 CuSn5Zn5Pb5,
- z brązu aluminiowo-żelazowo-manganowego BA1032 CuAl10Fe3Mn2,
- z brązu aluminiowo-żelazowo-niklowego BA1044 CuAl10Fe4Ni4 (lub B1055 CuAl10Fe5Ni5),
- z brązu krzemowo-cynkowo-manganowego BK331 CuSi3Zn3Mn1
- z brązu cynowo-cynkowego B102 CuSn10Zn2,
- z brązu aluminiowo-żelazowego BA93 CuAl9Fe3,


ODLEWY STALIWNE
- staliwa węglowe i konstrukcyjne stopowe
GS 25, GS 38, GS 45, GS 52, GS 60 (DIN 1685),
L 20, L20G, L21HMF (PN-89/H-83157),
L35 GM, L35 G, L35 HNM (PN-87/H-83156),
L30 GS, L403HT, L 400, L 500, L 600 (PN-88/H-83160),
GP 240GH (EN 10213), GS 20Mn5 (EN 10213-3),
GS 42CrMo4, GS 25CrMo4, GS 30Mn5 (DIN 17205),
GS 16MnCr5 (DIN 17182),
GS 30CrMo4 (TGL 14395),
33H3MF (PN-84030/03),
34HNM (PN-84030/04),
- odporne na korozję
1.4031 (X38Cr13), 1.4301 (X5CrNi1810) DIN 17440
1.4308 (G-X6CrNi189), 1.4313 (G-X5CrNi 13 4) DIN 17445
1.4340 (G-X40CrNi 27 4) SEW410
1.4408(G-X6CrNiMo 18 10), 1.4410(G-X10CrNiMo 18 9), 1.4853 (X10CrNiMoNb 18 12) DIN 17445
1.4542 (X5CrNiCuNb 17 4) DIN 17440
1.4729 (G-X40CrSi13) DIN 17465
LH14, LH17N2, LH18N9, LH18N10M2, LH18N10, L0H18N10M2, L0H22N24M4TCu PN-86/H83158
G43200 AISI 4320
CF8M ASTM(A351)
SS-stal 2343-12 SS 142343
304C15, 316C16, 317C16 BS3100
- staliwa odporne na ścieranie
L210H21NM, L210H21, L210H21S (PN-90/H-83161)
L120G13 (PN-88/H-83160)
- staliwa żaroodporne
1.4848 (G-X40CrNiSi 25 20) DIN 17465
1.4859 (GX 10NiCrNb 3220) DIN 17465
1.4506 (X5NiCrMoCuTi 2018) SEW400
1.4857 (X5CrNiMoNb 25 25) DIN 8556
LH18S2 PN-86/H83158
LH25N19S2, LH26N4S2, LH26 PN-90/H-83159
LH17N37S2G, LH23N18G PN-90/H-83159
- inne stopy staliwa na życzenie
formujemy maszynowo w skrzynkach 30x40, 50x60cm, 40x70cm, 80x80cm,80x100 oraz 100x100cm (waga do 150 kg/szt.)
oraz ręcznie (waga głównie do 700 kg/szt.;długość do 400 cm; mniejsze serie do 3000 kg/szt.)
w masach chemoutwardzalnych, na sucho i przy użyciu sypkich mas samoutwardzanych SMS i żywic
w procesie no bake alpha-set.


ODLEWY ALUMINIOWE (AK11, AlSi12, AK9, AlSi10Mg, AK7, AK64, AK132, DIN 226 i inne) wykonujemy
ciœnieniowo (waga od 0,05 do 6,0 kg/szt.) na poziomych maszynach zimnokomorowych, na kokilarkach (do 50 kg), w kokilach otwieranych rêcznie
(do 20 kg) oraz w piasku formowane rêcznie (do 800 kg/szt.; d³ugoœæ do 400 cm).


ODLEWY MOSIʯNE (Mo58, MK80, MM47, MA58, inne) wykonujemy ciœnieniowo na poziomych maszynach zimnokomorowych, w kokilach, rêcznie. Tak¿e tuleje i wa³ki formowane odœrodkowo do
œrednicy max.2400 mm oraz odlewy wykonywane metod¹ traconego wosku
(tak¿e odlewy artystyczne).


ODLEWY OŁOWIANE (Pb 99,5% i stopy np.OT2, OT3, PbSb6, OT7, OT13 z antymonem)
waga głównie do 5000 kg/szt., formujemy z reguły ręcznie w masach mokrych lub chemoutwardzalnych lub odlewamy kokilowo.
inne metody zależnie od wyrobu.


Ponadto: ODLEWY CYNKOWE i ZnAl (Z40,Z41; odlewnictwo ciśnieniowe,kokilowe i piaskowe,anody cynkowe), MAGNEZOWE (odlewanie anod i innych odlewów).


Wystawiamy atesty odlewnicze 3.1 (PN-EN 10204,DIN 50049 - skład chemiczny ze spektrometru emisyjnego ARL,testy wytrzymałości,twardości,wydłużenia).

Do wykonywania rdzeni odlewniczych stosowane
s¹ technologia Cold Box,Hot Box, dwutlenek wêgla i ¿ywice.

Bêbnowanie, œrutowanie mechaniczne (œrut staliwny,
kulki szklane, œrut chromowo-niklowy,œrut nierdzewny), piaskowanie.

Szeroka gama pokryæ galwanicznych (Zn, Cr, Ni, Cd,
anodowanie) i malarskich (malowanie proszkowe, natryskowe, zanurzeniowe).

Obróbka termiczna (T4, T5, T6, T7; hartowanie, wyzarzanie normalizujace, zmiekczajace, odprezajace, ulepszanie cieplne, przesycanie, sorbityzacja, inne) i chemiczna.
Wykonawstwo modeli odlewniczych z drewna, ¿ywic, aluminium.

Produkcja kokil i form ciœnieniowych.
Obróbka skrawaniem (CNC i konwencjonalne; toczenie, wytaczanie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie, szlifowanie, polerowanie, honowanie) i spawanie odlewów.
Prace monta¿owe. Konstrukcje.

ZAOPATRYWANE BRANŻE:
- motoryzacyjna (wloty i wyloty do chłodnic międzystopniowych, pokrywy, stopnie schodowe do samochodów ciężarowych, koła zamachowe, tarcze i bębny hamulcowe, obudowy skrzyń biegów),

- maszyn rolniczych (koła uprawowe, walce Cambridge, Campbell/waly Cambella, Packerring, Crosskill; wały ugniatające Campbella),tuleje, piasty, obciążniki zeliwne do ciągników, przeciwciężary, korpusy, pokrywy, osie, włóki),

- stoczniowa i jachtowa (śruby napędowe, wirniki, elementy silników okrętowych, głowice, tuleje, tłoki, kolektory, wloty rozgałęzione i wyloty, kolektory wydechowe do silników, kile, balasty, kostki balastowe, pachołki cumownicze, rożki cumownicze),

- budowy maszyn (obudowy skrzyń biegów, korpusy maszyn i przekładni, skrzynie przekładniowe, piasty, koła klinowe, koła pasowe, koła zębate, wałki, pręty,płaskowniki, tuleje w tym kołnierzowe, rury grubościenne, płaskowniki, panewki, obudowy oprawy łożysk, pierścienie uszczelniające, kołnierze, pokrywy, pokrywki, stojaki, kadłuby, inne odlewy wg życzenia),

- oświetleniowa (słupy oświetleniowe, korpusy, wysięgniki),

- sanitarna i instalacyjna (armatura przemysłowa,
wodociągowa i kanalizacyjna wg normy EN 124 z żeliwa
sferoidalnego i szarego,pompy z żeliwa,aluminium i brązu,
kształtki,złącza kołnierzowe, kielichowe i kołnierzowo-
kielichowe,zwężki kołnierzowe FFR,trójniki kołnierzowe T,
łuki FFK,kolana kołnierzowe i stopowe,króćce
jednokołnierzowe FW i króćce dwukołnierzowe FF,
włazy i wpusty klasy A50,B125,C250,D400,teleskopy,
hydranty,zasuwy,opasko-nawiertki,skrzynki uliczne,
przepustnice,trójniki boso-kołnierzowe,zawory zwrotne,
stopnie kanałowe-włazowe; korpusy wodomierzy),

- kolejnictwo (sprzęgła,wkładki hamulcowe,obciążniki trakcyjne,koła),

- górnictwo i przemysł wydobywczy surowców mineralnych i skalnych (części zamienne do kopalni: krążniki, koła jezdne i zębate klocki hamulcowe, wykładziny do młynów, klasyfikatorów, elementy przenośników; części zamienne do kruszarek szczękowych, stożkowych, udarowych, młotkowych, produkcji krajowej i zagranicznej jak również granulatorów stożkowych, płyty bezpiecznikowe i rozporowe, szczęki stałe i ruchome, pierścienie labiryntowe, kliny boczne, listwy łożyskowe, belki oporowe, kliny nastawne, tuleje z brązu i żeliwa, młotki jednootworowe i dwuotworowe, kowadła, płyty górne i czołowe, ruszta,segmenty boczne,listwy udarowe, płaszcze i stożki,panewki stożkowe,panewki cylindryczne,tuleje stożkowe i cylindryczne, łożyska kuliste z brązu, wkładki oporowe),

- przemysł cementowo-wapienniczy (płyty wykładzinowe do młynów, części do przenośników, cylpepsy)

- budownictwo (płyty trudnościerne do kruszarek i innych maszyn budowlanych, koronki wiertnicze,cylpepsy; obciążniki żeliwne do wind,zęby do koparek, zęby do łyżek ładowarek; części zamienne do węzłów betoniarskich tj. łopatki mieszające i zgarniające,ramiona mieszalników, wykładziny denne i boczne; części zamienne do wytwórni mas bitumicznych: łopatki mieszalników, płytki mieszalników, ramiona mieszalników),

- roboty publiczne (mała architektura: ławki,słupki, kraty pod drzewa,kosze),

- meblowa (akcesoria meblowe,okucia budowlane,klamki drzwiowe,zawiasy),

- elektrotechniczna (mufy kablowe,korpusy),

- chemiczna (armatura),

- energetyczna (ruszta,odlewy do elektrowni wiatrowych, przewody pyłowo-powietrzne, kolana,trzymacze; elementy turbin wodnych, elementy pieców c.o.: drzwiczki, rusztowiny, płyty i płytki żeliwne do wkładów,pieców kasetowych; elementy kotłów,zasuwy,kominki),


Zapytania ofertowe i zamówienia hurtowe prosimy przesy³aæ e-mailem lub faxem.

Dokumentację e-mailem prosimy przesyłać jako pliki: .jpg,.pdf,.igs lub .tiff (zdjęcia i rysunki), .doc (teksty), .dwg,.dxf (rysunki cad), .stp,.stl (rysunki 3D). Słuzymy pomocą w doborze stopu - prosimy o możliwie dokładne określenie warunków pracy odlewów (np.uklad sił-nacisków,temperatura, ciśnienie,medium przepływające...).

Dobrze przygotowane zapytanie ofertowe gwarantuje szybszą ofertę z naszej strony. Bardzo dobrze jeśli zapytanie zawiera informacje o wybranym stopie,ilości planowanych odlewów (na rok lub m-c lub/i na partię),wage jednostkową lub objętość, rysunek z wszystkimi wymiarami (lub choć z gabarytowymi; jeśli są dostępne oddzielne rysunki obróbkowe i surowych odlewów z naddatkami to jeszcze lepiej), informacje o wykańczaniu wyrobu, o modelach /formach (czy są do przejęcia czy tez mamy skalkulować nowe).


Zapraszamy do wspó³pracy! Czekamy na Panstwa zapytania i zamówienia (najlepiej drogą e-mailową). Sprawdź nasze ceny i naszą jakość.Fundición SOBOWIDZ. Acero inoxidable. Inox 316. V4A, V2A. 1.4408, G-X6CrNiMo18 10, GX5CrNiMo19-11-2, CF8M, 1.4777 GX130CrSi29. 42CrMo4, Ni-Resist. Aluminio. AlSi9Cu3. AlSi7Mg0,3. Fundición Dúctil, Gris. Nihard. Fundiciones Blancas. Plomo. Latón. Bronce. Zinc. EN-GJS 400-18LT. 500-7, 400-15, 350-22, 600-3, 700-2, 800-2. ADI GJS 800-8, 1400-1. Hadfield. Columnas. Lamparas. Contrapesos. Agricolas. Tractores. Iluminacion. Mobiliario Urbano. CT8, 9, 10, 11, 12, ISO 8062. Fabricación de cilindros. Hierro. Polonia > España. Fosa. Fundição. Funderija. Madrid, Barcelona. 2.4680 - G-NiCr50Nb, DIN EN 10295 (Ni-Cr), 2.4813, SEW 595. 1.4136S GX-50CrMo29 2. SiMo. CuAl10Fe3Mn2. CuAl10Fe4Ni4, CuSn10P. CuSn10Pb10. EN 43400, 44300, 46000, 46500, 47100, 51200, EN 43000, 43100, 43200, 44100, 44200, 45000, 46200, 47000, EN 48000, 51000, 51100, 51300, 51400, EN-21000, 21100, 42100, 42200, 43300, 44000, EN 41000, 42000, 44400, 45100, 45200, 45300, 45400, 46100, 46300, 46400, 46600, 71000. AlSi10Mg. AlSi12. AlCu4MgTi, AlMg ul. T.Kosciuszki 21, 83-033 Sobowidz (n. Gdansk, pomorskie ) POLONIA / POLAND / POLSKA (CENTRAL EUROPE, E.C.) tel. 0048-58-3477794, 3423740, tel. komórkowy GSM / Mobile: 0048-601-912578 (Deutsch), 0048-602-390062 (English),, fax 0048-58-6828226 e-mail: sobowidz@sobowidz.com, www: sobowidz-foundry.tripod.com/technical_offer_en.htm FUNDICIÓN SOBOWIDZ. desde 1983 Acero - Fundición Dúctil Nodular - Fundición gris Ni-resist, Nihard Aluminio - Latón - Bronce - Zinc Fundición y Plomo - Plomo + Antimonio Fundición - Fosa - Fundição - Funderija Fundición Aceros, GS 52, GS 45, FUNDICIÓN DE INOXIDABLES + Aleaciones especiales Fundición Hierros: FUNDICIÓN NODULAR / ESFEROIDAL, EN-GJS 400-15, 500-7, 600-3, FUNDICIÓN GRIS / LAMELAR, GJL 200, GJL 250 Fundición Bronces + Latones + Aluminios, AlSi10Mg, AlSi12 FUNDICIÓN SOBOWIDZ. desde 1983 En nuestro taller de fundición hacemos piezas fundidas: - fabricatión de ACEROS resistentes al desgaste, al choque y la abrasión, aceros débilmente, aleados, refractarios e inoxidables acero DIN GS 52, GS 45, GS 60, GS 38. GS70, Fundición Inox + Aleaciones especiales Acero INOXIDABLE (resistente a la corrosión) fundición de acero inoxidable moldeado, Fundición de Aceros Inoxidables Moldeados, Cromo Cr 16-23% Inox, 316, 305, 304 EN 10283, EN 10213-4: 1.4408 (G-X6CrNiMo 18 10, GX5CrNiMo19-11-2, CF8M, V4A), 1.4031 (X38Cr13), 1.4301 (X5CrNi1810, V2A) DIN 17440 1.4308 (G-X6CrNi189), 1.4313 (G-X5CrNi 13 4) DIN 17445 1.4309 GX2CrNi1911 1.4340 (G-X40CrNi 27 4), SEW410 1.4410 (G-X10CrNiMo 18 9), 1.4853 (X10CrNiMoNb 18 12) DIN 17445 1.4542 (X5CrNiCuNb17 4) DIN 17440 1.4729 (G-X40CrSi13) DIN 17465 G43200 AISI 4320 CF8M ASTM(A351) SS-stal 2343-12 SS 142343 304C15, 316C16, 317C16 BS3100, AISI 316 EN 10088: 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4307, 1.4310, 1.4401, 1.4435, 1.4436, 1.4438, 1.4439, 1.4529, 1.4539, 1.4541, 1.4547, 1.4550, 1.4571 ( 316Ti, X6CrNiMoTi17-12-2, V4A), 1.4000, 1.4003, 1.4016, 1.4510. 1.4006, 1.4021, 1.4028, 1.4031, 1.4034, 1.4057, 1.4122. 1.4362, 1.4410, 1.4460, 1.4462. 1.4581 aceros especiales < 1000 kg/pce GS42CrMo4 - DIN 17205, 1.4777 GX130CrSi29 1.4848 G-X40CrNiSi25-20 DIN 17465 max 1100°C, 1.4859 G-X10NiCrNb32-20 DIN 17465:1993 max 1050°C, 1.4857 GX40NiCrSi35-26 EN 10295:2002 max 1100°C, 1.4506 X5NiCrMoCuTi20-18 SEW400, X5CrNiMoNb25-25 DIN 8556 max 1150°C, G-X30CrSi6 1.4710 max temp.800°C wg EN 10295, G-X40CrSi17 1.4740 max temp. 900°C, G-X40CrSi23 1.4745 max temp. 950°C, G-X40CrNiSi27-4 1.4823 max temp.1100°C, G-X40CrNiSi22-9 ~1.4826 max temp.1000°C, G-X40CrNiSi25-12 ~1.4837 max temp.1100°C, G-X40CrSi28 1.4776, GX130CrSi29, G-X160CrSi30, GX160CrSi18 1.4743 DIN EN 10295 max temp.900°C, 1.4825 DIN EN 10295 max temp.900°C, 1.4855 DIN EN 10295 max temp.1050°C, 2.4879 DIN EN 10295 max temp.1150°C, 2.4778 DIN EN 10295 max temp.1200°C, 2.4680 DIN EN 10295 max temp.1050°C, 2.4815 DIN EN 10295 max temp.1100°C, DIN 17465: G-X40CrSi29, G-X25CrNiSi18 9, G-X25CrNiSi20 14, G-X30CrNiSiNb24 24, G-X45NiCrSi35 25, G-X40NiCrNb35 25, G-X40NiCrSi38 18, G-X40NiCrSiNb38 18, G-NiCr28 W, 1.4729 GX40CrSi13, 1.4740 GX40CrSi17, 1.4745 GX40CrSi24, 1.4776 GX40CrSi28, 1.4777 GX130CrSi29, 1.4806 GX40NiCrSi35-17, 1.4807 GX40NiCrSiNb35-18, 1.4823 GX40CrNiSi27-4, 1.4825 GX25CrNiSi18-9, 1.4826 GX40CrNiSi22-9, 1.4832 GX25CrNiSi20-14, 1.4837 GX40CrNiSi25-12, 1.4849 GX40NiCrSiNb38-19, 1.4852 GX40NiCrSiNb35-25, 1.4855 GX40CrNiSi, 1.4857 GX40NiCrSi35-25, 1.4859 G-X10NiCrSiNb32-20, 1.4865 G-X40NiCrSi 38-18, 1.4869 GX50NiCrCoW35-25-15-5, 1.4874 GX50NiCrCo20-20-20, 1.4889 GX40NiCrNb45-35, 2.4680 G-NiCr50Nb, DIN EN 10295, 2.4813, SEW 595. H24JS max temp.1200°C wg PN-71/H-86022 - X10CrAlSi25, EN DIN NF BS 10095 - SUH 446 JIS G 4312, G17Mn5 / G20Mn5, G25CrMo4, GX4CrNiMo, GX5CrNiCu, GX2CrNiMoN22, GX5CrNi19-10, GX5CrNiMo19-11-2, GX2CrNiMo19-11-3, GX120MnCr17-2, G17CrMo5-5, G17CrMo9-10, GX40CrSi24, GX40CrNiSi27-4, GX40CrNiSi25-12, GX40CrNiSi25-20, GP240GH- 1.0619, GX5CrNi1910 - 1.4308, GX5CrNiMo19112 - 1.4408, GX5NiCrMoCuTi25214 - 1.4539, G20Mo5, G20Mn5, G17CrMo9-10. - aleación de ALUMINIO < 900 kg/pce EN AlSi10Mg(Fe), AlSi12(Fe), AlSi9Cu3(Fe), AlSi9Cu3(Fe(Zn), AlSi12Cu1(Fe), AlMg9, EN AlSi10Mg(a), AlSi10Mg(b), AlSi10Mg(Cu), AlSi12(b), AlSi12(a), AlSi6Cu4, AlSi8Cu3, AlSi12(Cu), EN AlSi12CuNiMg, AlMg3(b), AlMg3(a), AlMg5, AlMg5(Si), EN AlCu4MgTi, AlCu4Ti, AlSi7Mg0,3, AlSi7Mg0,6, AlSi9Mg, AlSi11, EN AlSi2MgTi, AlSi7Mg, AlSi9, AlSi5Cu3Mg, AlSi5Cu3Mn, AlSi5Cu1Mg, AlSi5Cu3, AlSi11Cu2(Fe), AlSi7Cu3Mg, AlSi9Cu1Mg, AlSi7Cu2, AlZn5Mg FR AS12 EN AC-44200, AS10G EN AC-44400, AS9G EN AC-43000, AS7G03 EN AC-42100, AS7G06 EN AC-42200, AS9U EN AC-46500, AS5U EN AC-45400, AS2GT EN AC-41000, AG3T EN AC-51100, AG5S EN AC-51400, AZ10S8G, EN 43400, 44300, 46000, 46500, 47100, 51200, EN 43000, 43100, 43200, 44100, 44200, 45000, 46200, 47000, EN 48000, 51000, 51100, 51300, 51400, EN-21000, 21100, 42100, 42200, 43300, 44000, EN 41000, 42000, 44400, 45100, 45200, 45300, 45400, 46100, 46300, 46400, 46600, 71000, Nuestra fundición oferta piezas coladas de fundición gris de calidad que se corresponde con la norma EN 1561 y piezas coladas de fundición maleable, cuya calidad se corresponde con la norma EN 1563, además oferta maquinado y recocido de las piezas coladas y producción de equipos de última tecnología. - fundición dúctil de tipo EN-GJS-400-15 (EN 1563, EN-JS 1030, GGG 40, 0.7040 DIN 1693; min.400 N/mm2, HB 130-180), EN-GJS-500-7 (EN-JS 1050, GGG 50, 0.7050; (min.500 MPa, HB 170-230), EN-GJS-350-22-LT (EN-JS 1015, GGG 35.3, 0.7033), EN-GJS-350-22-RT (EN-JS 1014), EN-GJS-350-22 (EN-JS 1010), EN-GJS-400-18-LT (EN-JS 1025, GGG 40.3, 0.7043), EN-GJS-400-18-RT (EN-JS 1024), EN-GJS-400-18 (EN-JS 1020), EN-GJS-420-12,EN-GJS-450-10, EN-GJS-600-3, EN-JS 1060, GGG 60, 0.7060, EN-GJS-650-3, EN-GJS-700-2, EN-JS 1070, GGG 70, 0.7070, EN-GJS-800-2, EN-JS 1080, GGG 80, 0.7080, EN GJS 900-2, EN JS 1090; (riego circular de grafito / ferro fundido de grafite esferoidal) < 1500 kg/pce - fundición gris (grafito laminar) de tipo EN-GJL-150,EN-GJL-200,EN-GJL-250, EN-GJL-300 fundicion de hierro gris y fundicion nodular fundició de ferro Contrapesos: grúas, ascensores, carretilla elevadora < 3000 kg/pce - ADI GJS 800-8, 1000, 1200, 1400-1 - fundiciones blancas nuestro rango de peso de pieza oscila entre piezas de 1 kg hasta piezas de 3000 kg, CT 8, 9, 10, 11, 12, 13, CT 14 - ISO 8062 - Aleación Cúprica (latón CuZn40,CuZn40Pb,CuZn39Pb2, CuZn38Pb2; bronce CuSn10,CuSn10P,CuSn10Zn2,CuSn10Pb10, CuSn8Pb15Ni,CuSn5Pb20,CuSn4Zn7Pb6,CuSn5Zn5Pb5, CuAl9Fe3,CuAl10Fe3Mn2,CuAl10Fe4Ni4,CuSi3Zn3Mn1) http://sobowidz-foundry.tripod.com/art_casting_en.htm http://sobowidz-foundry.tripod.com/art_castings_kunstguss/ < 1200 kg/pce - Zinc, Zamak, ZnAl < 1000 kg/pce - Plomo, Plomo + Antimonio 1-13% < 5000 kg/pce Tecnología de formación y fabricación de núcleos - en moldes de arena a base de masa betonita, aceitosa y masas sueltas de autoendurecimiento. Laboratorio de calidad: - Espectrómetro de emisión ARL - Máquina universal de ensayos (HB, Rm, Re) - Microscopios - Equipos de inspección por ultrasonidos. - Valvulería (mariposa, guillotina, bola..) y Bombas. - Elementos de Hornos Industriales y Refractarios. - Componentes Industriales - Bolardos marinos Fabricación de cilindros en hierro y acero. Sector Hidraulico, Energético, Valvulería, Automoción, Naval e Industria en general Balanzas, Pesas de control 25 kg, 100 kg, 250 kg, 500 kg, 1000 kg... (Balanças, Massas padrão) Columnas en Fundición Dúctil y Gris, Bancos / Bancs - Decoracion - Espejos - Farolas / Fanals - Faroles - Forja - Hierro - Iluminacion - Iluminación - Lamparas - Mesas - Mobiliario - Muebles - Sillas Contrapesos - Cubre Bajantes - Discos desterronadores - Fuentes / Fonts - Jardineras / Jardineres - Maquinaria Agricola - Mobiliario Urbano - Papeleras / Papereres- Pilonas / Pilones - Escocells - Tapas y Marcos - Otros - Rejas corta agua SOBOWIDZ dispone de CONTRAPESOS AGRICOLAS para gran variedad de marcas de tractores. Maquinaria agrícola > Empaquetadoras Export 40%: Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña, Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, USA, Malta, Chipre We speak English. Infoline: 0048-602-390062 Wir spechen Deutsch. Infoline: 0048-601-912578 ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------ Office hours / Godziny pracy: 7:00-19:00 (time zone: GMT London + 1 hour) OUR BANK: ING Bank Slaski S.A. Oddz.Reg.GDANSK IBAN PL 42 1050 1764 1000 0023 1964 0906 swift code: INGBPLPW http://www.ingbank.pl REGON / Registered in Poland No.191474250 NIP / E.C.VAT No.: PL 5920001319 main e-mail: sobowidz@sobowidz.com (if ORDB please try write to: sobowidz@wp.pl ) MAP - HOW TO REACH US (press below) / DOJAZD (naciśnij): >> http://sobowidz-foundry.tripod.com/contact_us_en.htm >> http://www.autostradaa1.pl/ (highway A-1 north-south near Sobowidz and village Sobowidz is 9 km from Stanisławie-Rukosin exit near Tczew >> Rukosin >> Dalwin >> Sobowidz ) Geographical position (GPS): 18°35\'58.20" E & 54°08\'44.68" N Our foundry is situated 9 km from highway A1 30 km from Gdansk-Danzig and Lech Walesa International Airport in Gdansk 340 km from Warszawa-Warsaw-Warschau 320 km from Poznań-Pozen 550 km from Kraków-Cracow-Krakau 450 km from Berlin please inform us about your visit in advance.thank you. you will be our guest of a day! office & exhibition room in Gdansk,Niedzwiednik Str. 21 tel.0048-58-3477794 Geographical position of the Gdansk office (GPS): 18°33\'59.47" E & 54°22\'34.59" N 5 km from Lech Walesa International Airport in Gdansk, 3 km from Gdansk Orbital (A1) Some HOTELS in cities Gdansk and Sopot: + http://www.dworoliwski.pl/en_US/glowna small five star hotel in a restored XVIIth cent.manor +http://www.scandichotels.com/en/Hotels/Countries/Poland/Gdansk/Hotels/Scandic-Gdansk/ on the opposite side to Central Railway Station in Gdansk (100 m from CRS) + http://www.hotelopera.pl/eng/ (hotel Opera) small high quality hotel in Sopot + http://www.hotel-lival.pl (hotel Lival) small high quality hotel in Gdansk near the seaside + http://www.orbis.pl/ Accor network of hotels ** HOLIDAYS in Poland e.g. in 2014: New Years Day 1st Jan., Epifaneia Day of 3 Kings 6th Jan., Easter 20th & 21st April, May Day 1st May, Constitution Day 3rd May, Corpus Dei 19th June, Assumption Day & National Holiday 15th Aug., All Saints Day 1st Nov., Independence Day 11th Nov., Christmas 25th & 26th Dec. various links: * http://www.zamek.malbork.pl/index.php medieval Teutonic Knights\' Order capitol castle in Malbork-Marienburg, 25 km from our foundry * http://www.postolowo.com very good golf club, only 12 km from our foundry ----------- FUNDICIÓN SOBOWIDZ. Polonia. Fundición Dúctil - Fundición Gris - Acero Aluminio - Latón - Bronce - Zinc HIERRO EN-GJS 400-15, 500-7, GS 52, GS 45 316, 304, inox GS42CrMo4 - DIN 17205 G-X5CrNi 13 4 - 1.4313, 750-500-11, 900-650-9, 1050-750-7, 1200-850-4, 1400-1100-2, 1600-1300-1, ASTM A897-06, EN-GJS-SiMo25-5, EN-GJS-SiMo30-7, EN-GJS-SiMo35-5, EN-GJS-SiMo40-6, EN-GJS-SiMo40-10, EN-GJS-SiMo45-6, EN-GJS-SiMo45-10, EN-GJS-SiMo50-6, EN-GJS-SiMo50-10, EN 16124:2011, 2.4680 - G-NiCr50Nb, DIN EN 10295 (Ni-Cr), 2.4813, SEW 595. GX5CrNi13-4, 1.4313, EN 10088-3, 1.4313 , X3CrNiMo13-4, ASTM-A 182-F6NM430F, UNS J91540, BS 425C11, SEL G-X5CrNi13-4 / X4CrNi13-4, JIS SCS5, AFNOR Z6CN13-04, DIN 17440, X4CrNi13-4 ; CA6NM, ASTM A487, GX5CrNi19-10, 1.4308, GX5CrNiMoNb19-11-2, 1.4581, GX40CrSi28 (1.4776), GX130CrSi29 (1.4777), G-X40CrNiSi27-4 (1.4823), GP240GR, GP240GH, 1.0619, GS-C25, GP280GH, EN 10213-2, CuAl10Fe4Ni4, CuSn10P. CuSn10Pb10, 2.4680 - G-NiCr50Nb DIN EN 10295 max temp.1050°C (min.46% Ni + 48-52% Cr), 2.4813 - SEW 595 max temp.1050°C, Parrillas recíprocas, Parrillas escalonadas, Quemadores de inyección, Parrillas móvilas, hierro fundido de alto cromo, hierro fundido, Centrales térmicas de biomasa, Centrales térmicas con turbinas de vapor Centrales térmicas ORC, Centrales térmicas, Instalaciones de calderas, Calderas acuotubulares, Calderas pirotubulares, Calderas de aceite térmico, Generadores de gas sobrecalentado, Sistemas de combustión, Recuperación del calor, Intercambiador de calor con placas aletadas de hierro fundido, Intercambiador de calor con tubos de vidrio, Servicio, Recambios, Repuestos, Fundiciones a medida, piezas de repuesto, Fundicion, fabricación de modelos, Construcción de plantas y centrales eléctricas para madera y biomasa, overthrust grates, reciprocating grates, combustion, Firing systems, travelling grates, injection burners, Biomass power stations, Steam turbines, ORC - thermal power stations, Heating plants, Boiler plants, Water tube boiler, Smoke tube boiler, Thermal oil heaters, Hot gas generators, Heat recovery, Service, Customised castings, Spare parts, wear parts, Step grate stokers, Stokers for co-combustion of coal and biomass, Heavy stokers, heavy grates, light stokers, light grates, grate stokers, grate bar, grate bars, 1.4777, Systèmes de chauffage, Récupération de chaleur, Services, Pièces spécifiques en fonte, Fonderie, Grilles mobiles, Grilles à gradins, Foyers à injection, grilles sans fin, Personnalisée coulée, pièces de rechange, stockage, Centrales thermiques à biomasse, Centrales thermiques avec turbines à vapeur, Centrales thermiques ORC, Centrales thermique, Chaudières, Chaudières à tubes d’eau, Chaudières à tubes de fumée, Chaudières à huile thermique, Générateurs de gaz chaud, Biomasse-Heizkraftwerke, Biomasse, Heizkraftwerke, Dampfturbinen-Heizkraftwerke, ORC-Heizkraftwerke, Heizwerke, Kesselanlagen, Wasserrohrkessel, Rauchrohrkessel, Thermalölkessel, Heißgaserzeuger, Feuerungssysteme, Vorschubroste, Überschubroste, Einblasfeuerungen, hochkalorische Brennstoffe wie Kohle, Wanderroste, Roste, Ersatzteile, Verschleißteile, hochlegiertem Chromguss, Rostfeuerung, Lieferprogramm, Wärmerückgewinnung, Service, Kundenguss, 1.4777, Grauguss, Umrüstung und Modernisierung, ASTM / ASME : WCA, A216/A, 216-M-04, WCB A216/A 216-M-04, WCC A216/A 216-M-04, LCA A352/A 352M-03, LCB A352/A 352M-03, LCC A352/A 352M-03, M35-2 A494/A 494M -03a, CY40 A494/A 494M -03a, WC11 A217/A 217M-04, WC6 A217/A 217M-04, WC4 A217/A 217M-04, LC1 A352/A 352M-03, WC1 A217/A 217M-04, WC9 A217/A 217M-04, WC5 A217/A 217M-04, LC2 A352/A 352M-03, M25S A494/A 494M -03a, M30H A494/A 494M -03a, M30C A494/A 494M -03a, M35-1 A494/A 494M -03a, CW2M A494/A 494M -03a, CW6MC A494/A 494M -03a, CW12MW A494/A 494M -03a, N7M A494/A 494M -03a, N12MV A494/A 494M -03a, CW6M A494/A 494M -03a, LC9 A352/A 352M-03, LC3 A352/A 352M-03, LC4 A352/A 352M-03, C5 A217/A 217M-04, LC2-1 A352/A 352M-03, C12 A217/A 217M-04, C12A A217/A 217M-04, CA15 A217/A 217M-04, CA6NM A352/A 352M-03, CD3MN A890/A 890M-99, CF8 A351/A 351M-05, CF8A A351/A 351M-05, CF3 A351/A 351M-05, CF3A A351/A 351M-05, CF8C A351/A 351M-05, CF3M A351/A 351M-05, CF3MA A351/A 351M-05, CE20N A351/A 351M-05, CF3MN A351/A 351M-05, CF8M A351/A 351M-05, CF10M A351/A 351M-05, CF10 A351/A 351M-05, CF10SMnN A351/A 351M-05, CG3M A351/A 351M-05, CG8M A351/A 351M-05, CK3MCuN A351/A 351M-05, CE8MN A890/A 890M-99, CD4MCu A890/A 890M-99, CD6MN A890/A 890M-99, CD4MCuN A890/A 890M-99, CD3MCuN A890/A 890M-99, CD3MWCuN A890/A 890M-99, CH8, A351/A 351M-05, CH10, A351/A 351M-05, CH20, A351/A 351M-05, CE3MN, A890/A 890M-99, CG6MMN, A351/A 351M-05, CK20 A351/A 351M-05, HK30 A351/A 351M-05, HK40 A351/A 351M-05, CN3MN A351/A 351M-05, CN7M A351/A 351M-05, HT30 A351/A 351M-05, CT15C A351/A 351M-05, CU5MCuC A494/A 494M -03a, CX2MW A494/A 494M -03a, CX2M A494/A 494M -03a, CA-15 A743/A 743M-98A, CA-15M A743/A 743M-98A, CA-28MWV A743/A 743M-98A, CA-40 A743/A 743M-98A, CA-40F A743/A 743M-98A, CA-6N A743/A 743M-98A, CA-6NM A743/A 743M-98A, CB-30 A743/A 743M-98A, CB-6 A743/A 743M-98A, CC-50 A743/A 743M-98A, CE-30 A743/A 743M-98A, CE8MN A351/A 351M-05, CF10MC A351/A 351M-05, CF10SMnN A743/A 743M-98A, CF-16F A743/A 743M-98A, CF-16Fa A743/A 743M-98A, CF-20 A743/A 743M-98A, CF-3 A743/A 743M-98A, CF-3M A743/A 743M-98A, CF-3MN A743/A 743M-98A, CF-8 A743/A 743M-98A, CF-8C A743/A 743M-98A, CF-8M A743/A 743M-98A, CG-12 A743/A 743M-98A, CG-3M A743/A 743M-98A, CG6MMN A743/A 743M-98A, CG-8M A743/A 743M-98A, CH-10 A743/A 743M-98A, CH-20 A743/A 743M-98A, CK-20 A743/A 743M-98A, CK-35MN A743/A 743M-98A, CK-3MCuN A743/A 743M-98A, CN-3M A743/A 743M-98A, CN-3MN A743/A 743M-98A, CN-7M A743/A 743M-98A, CN-7MS A743/A 743M-98A, Grade 60-30 A27/A 27M-95 R, Grade 65-35 A27/A 27M-95 R, Grade 70-36 A27/A 27M-95 R, Grade 70-40 A27/A 27M-95 R, Grade N-1 A27/A 27M-95 R, Grade N-2 A27/A 27M-95 R, Grade U-60-30 A27/A 27M-95 R, ASTM A494 M-30-C, ASTM A494 M-35-1, ASTM A494 M-35-2, BS 3071 NAI, BS 3071 NA2, BS 3071 NA3, ASTM A494 CW-12MW, ASTM A494 CW6M, ASTM A494 CU5MCUC, ASTM A494 CX2MW, ASTM A494 CY-40, ASTM A494 CZ-100, ASTM A494 N-12MV, ASTM A494 N-7M, ASTM A494 CW6MC, ASTM A494 CW-2M, ASTM A995 J93372 (1B), ASTM A995 J93373 (1C), ASTM A995 J93345 (2A), ASTM A995 J93371 (3A), ASTM A995 J92205 (4A), ASTM A995 J93404 (5A), ASTM A995 J93380 (6A), 10213 GX2CRNIMON25-6-3-3 (1.4417), 10213 GX2CRNIMON26-7-4 (1.4469), 10213 GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470), 10213 GX2CrNiMoN25-6-3 (1.4517), 10213 GX2CrNiMoN25-7-3 (1.4417), ASTM A487 CA15, ASTM A743 CA6N, ASTM A487 CA6NM, ASTM A487 CB7CU-1, ASTM A487 CB7CU-2, ASTM A351 CF3, ASTM A351 CF3M, ASTM A351 CF3MN, ASTM A351 CF8, ASTM A351 CF8A, ASTM A351 CF8C, ASTM A351 CF8M, ASTM A351 CG6MMN, ASTM A351 CG8M, ASTM A351 CK20, ASTM A351 CG-3M, ASTM A351 CE8MN, BS3100 302C25F, BS3100 302C35, BS3100 302C15, 10213 GX2CRNI19-11 (1.4309), BS3100 304C15F, BS3100 304C12, BS3100 316C16, BS3100 318C17, 10213 GX5CRNI19-10 (1.4308), 10213 GX5CRNIMO19-11-2 (1.4408), ASTM A216 WCA, ASTM A216 WCB, ASTM A216 WCC, BS 3100A1, BS 3100A2, BS 3100A3, BS EN 10213 G17MN5 (1.1131), BS 3100A4, BS EN 10213 G20MN5 (1.6220), BS 3100A5, BS 3100A6, BS3100 BW2, BS EN 10213 GP240GH (1.0619), BS EN 10213 GP280GH (1.0625), ASTM A217 WC6, ASTM A217 WC9, ASTM A352 LC3, ASTM A352 LCA, ASTM A352 LCB, ASTM A352 LCC, ASTM A487 10 CLASS A, ASTM A487 4B, ASTM A487 1C, BS 3100 B4, BS 3100 BT1/BT2/BT3, ASTM A217 C12, ASTM A217 C12A, ASTM A217 C5, 10213 G17CrMo5-5 1.7357, BS 3100 302 C35, BS 3100 302 C30, BS 3100 302 C40, BS 3100 302 C12, BS 3100 302 C11, BS 3100 302 C60, BS 3100 302 C11, 37 Ni/25Cr, 50 Cr/50 Ni/Nb, 24 Cr/24 Ni/1.5Nb, 35Ni/25Cr/Nb, 37Ni/18Cr/2Nb, 65Ni/18Cr, 55Ni/18Cr, ASTM A351 CK3MCUN, A341 CN7M, EN-GJS-350-22-LT, EN-GJS-350-22-RT, EN-GJS-350-22, EN-GJS-400-18-LT, EN-GJS-400-18-RT, EN-GJS-400-18, EN-GJS-400-15, EN-GJS-450-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-14, EN-GJS-500-7, EN-GJS-600-10, EN-GJS-600-3, EN-GJS-700-2, EN-GJS-800-2, EN-GJS-900-2, EN 1563:2011, EN-GJS-800-10, EN-GJS-800-10-RT, EN-GJS-900-8, EN-GJS-1050-6, EN-GJS-1200-3, EN-GJS-1400-1, EN 1564:2011, 1.4855, GX40CrNiSiNb24 24, Aceros de medio/bajo aleaje (Inoxidables), ASTM EN UNS OTRAS WC6 1.7357 J12072 WC9 1.7380 J21890 A217 C5 1.7363 J42045 A217 C12 1.7389 J82090 A217 C12A J84090 A351 CF8 1.4308 J92600 AISI 304 A351 CF8M 1.4408 J92900 AISI 316 A351 CF8C 1.4552 J92710 AISI 347 A351 CF3 1.4306 J92500 AISI 304L A351 CF3M 1.4404 J92700 AISI 316L , Austeníticos / Ferríticos (Duplex) ASTM EN UNS OTRAS A890 Gr4A 1.4470 J92205 DUPLEX S31803 AA890 Gr5A - J93404 SUPERDUPLEX A890 Gr6A 1.4469 J93380 SUPERDUPLEX S32760 CD4MCu 1.4517 J93370 -, Aleaciones Base-Níquel ASTM EN UNS OTRAS A494 CU5MCuC 2.4858 N08826 INCOLOY 825 A494 M-35-1 2.4365 N24135 MONEL 400 A494 CW-6MC 2.4856 N26625 INCONEL 625 A494 CW-12MW - N30002 HASTELLOY C276 A494 CY-40 2.4816 N06040 - , COBRE - ZINC CuZn37Sn1 (UNI6345OTS62SN1) CuZn39Al2Fe1Mn2 (UNI6139-68OTS56B) CuZn39Al2Fe1Mn2 (UNI6139-68OTS56A) CuZn38Al1Fe1Mn1 (UNI6138-68OTS59) CuZn36Si1Pb1 (UNI5038-62OTS62SI1PB1) CuZn39Si1 (UNI5037-62OTS60SI1) CuZn34Pb2 (UNI5036-62OTS64PB2) CuZn36 (UNI5034-62OT64) CuZn40 (UNI5033-62OT60) Cu55Zn 37 (UNI1696-41OTS2) Cu55Zn37 (UNI1696-41OTS1) Cu59Zn33 (UNI1696-41OTS) Cu55Zn37 (UNI1694-41OTS3) SAE430-B (SAE430-B) SAE430-A (SAE430-A) SAE43 (SAE43) SAE41 (SAE41) Legaverde II (LATÓN) Legaverde I (LATÓN) Delta C (LATON DELTA-C) Ornato (LATON-ORNATO) Mezzano (LATON-MEZZANO) PCB1 (CUZN40PB) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 OTS 60 (CUZN40) NORMATIVA IT STANDARD UNI 5033 CC755S (CUZN39PB1ALB) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 CB754S (CUZN39PB1AL) NORMATIVA EN1982 STANDARD UNS C95500 OTS 56-B (CUZN39AL2MN2FE1) NORMATIVA IT STANDARD UNI 6139 OTS 60 Pb 2 (CUZN38PB2) NORMATIVA IT STANDARD UNI 5035 OTS 59 (CUZN38AL1FE1MN1) NORMATIVA IT STANDARD UNI 6138 CC767S (CUZN38AL-CC767S) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982. COBRE - ALUMINIO (Bronce – Aluminio) CuAL11Fe4Ni4 (UNI5275-CUAL9FE3) CuAL11Fe4 (UNI5274-CUAL9FE3) CuAL9Fe3 (UNI5273-CUAL9FE3) SAE710-C (SAE710-C) SAE701-B (SAE701-B) SAE68B (SAE68B) SAE68A (SAE68A) CuAl15Fe5 (MTL8-CUAL15FE5) CuAl14Fe5 (MTL7-CUAL14FE5) CuAl13Fe4 (MTL6-CUAL13FE4) CuAl12Fe4 (MTL5-CUAL12FE4) CuAl11Fe4 (MTL4-CUAL11FE4) CuAl10Fe3 (MTL3-CUAL10FE3) CuAl9Fe3 (MTL2-CUAL9FE3) CuAl7Fe2 (MTL1-CUAL7FE2) CuAl9Ni5Fe4 (CUAL9NI5FE4) NORMATIVA AFNOR STANDARD NFA53-707 CuAl9Ni5Fe3 (CUAL9NI5FE3) NORMATIVA AFNOR STANDARD NFA53-707 2.0970 (CUAL9NI) NORMATIVA DIN STANDARD DIN 1714 AB2 (CUAL9FE5NI5) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 CuAl9Fe3 (CUAL9FE3) NORMATIVA IT STANDARD UNI5273 AB1 (CUAL9,5FE2,5) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 CC330G (CUAL9) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 CuAl8Fe3 (CUAL8FE3) NORMATIVA ISO STANDARD ISO1338 CuAl8(CUAL8) NORMATIVA ISO STANDARD ISO1338 CuAl7Fe2 (CUAL7FE2) NORMATIVA AFNOR STANDARD NFA53-707 2.0980 (CUAL11NI) NORMATIVA DIN STANDARD DIN 1714 CC334G (CUAL11FE6NI6) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 CuAl11Fe4Ni4 (CUAL11FE4NI4) NORMATIVA IT STANDARD UNI5275 CuAl11Fe4 (CUAL11FE4) NORMATIVA IT STANDARD UNI5274 CuAl10Ni5Fe4 (CUAL10NI5FE4) NORMATIVA ISO STANDARD ISO1338. COBRE – ESTAÑO – ZINC – PLOMO 2.1090 (CUSN7ZNPB) NORMATIVA DIN STANDARD DIN1705 CC493K (CUSN7ZN4PB7) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 B Zn 4 UNI 1701 (CUSN7ZN4PB6) NORMATIVA IT STANDARD UNI7013-7 CuSn7Zn3Pb7 (CUSN7ZN3PB7) NORMATIVA ISO STANDARD ISO1338 CC492K (CUSN7ZN2PB3) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 CuSn7Pb6Zn4 (CUSN7PB6ZN4) NORMATIVA AFNOR STANDARD NFA53-707 LG4 (CUSN7PB3ZN3) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 CC498K (CUSN6ZN4PB2) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 2.1096 (CUSN5ZNPB) NORMATIVA DIN STANDARD DIN1705 CC491K (CUSN5ZN5PB5-CC491K) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 B Zn 6 UNI 1701 (CUSN5ZN5PB5) NORMATIVA IT STANDARD UNI7013-8 CuSn5Pb5Zn5 (CUSN5PB5ZN5) NORMATIVA AFNOR STANDARD NFA53-707 B Zn 8 UNI 1701 (CUSN3ZN8PB5-ZN8) NORMATIVA IT STANDARD UNI7013-9 CC490K (CUSN3ZN8PB5) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 LG1 (CUSN3PB5ZN8) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 2.1098 (CUSN2ZNPB) NORMATIVA DIN STANDARD DIN1705 B Zn 2 UNI 1701 (CUSN10ZN2) NORMATIVA IT STANDARD UNI 7013-6 CuPb9Sn5 (CUPB9SN5) NORMATIVA ISO STANDARD ISO1338 LG2 (CUPB5SN5ZN5) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 Navy M bronze (88CU-6SN-11,5PB-4,5ZN) NORMATIVA USA STANDARD UNS C92200 Bronce al estaño con plomo (87CU-11SN-1PB-1NI) NORMATIVA USA STANDARD UNS C92500 Bronce rojo con plomo (85CU-5SN-5PB-5ZN) NORMATIVA USA STANDARD UNS C83600. COBRE – ESTAÑO – PLOMO CuSn10Zn2Ni2 (UNI7013-72 PARTE X (BSZN2)) CuSn5Zn5Pb5 (UNI7013-72 PARTE VIII (BSZN5)) CuSn7Zn4Pb6 (UNI7013-72 PARTE VII (BSZN4)) CuSn10Zn2 (UNI7013-72 PARTE VI (BSZN2)) CuSn8Pb20 (UNI7013-72 PARTE V (BSPB20)) CuSn3Zn10Pb7 (UNI7013-72 PARTE IX (BSZN10)) CuSn8Pb15 (UNI7013-72 PARTE IV (BSP15)) CuSn10Pb10 (UNI7013-72 PARTE III (BSP10)) BZn8 (UNI 1701 BZN8) BZn7 (UNI1701BZN7) BZn6 (UNI1701BZN6) BZn4 (UNI1701BZN4) BZn2 (UNI1701BZN2) BPb8 (UNI1701BPB8) BPb7 (UNI1701BPB7) BPb4 (UNI1701BPB4) BPb30 (UNI1701BPB30) BPb20 (UNI1701BPB20) BPb15 (UNI1701BPB15) BPb12 (UNI1701BPB12) SAE 66 (SAE66) SAE 792-SAE797 (SAE792-SAE797) SAE 67 (SAE67) SAE 660 (SAE660) SAE 64 (SAE64) SAE 40 (SAE40) B Pb 15 UNI 1701 (CUSN8PB15) NORMATIVA IT STANDARD UNI 7013-4 CC496K (CUSN7PB15) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN 1982 LB4 (CUSN5PB9-LB4) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 CC494K (CUSN5PB9) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982. COBRE – ESTAÑO CuSn12 (UNI7013-72 PARTE II (B12)) CuSn10 (UNI7013-72 PARTE I (B10)) B20 (UNI 1701 B20) B14 (UNI 1701 B14) B10 (UNI 1701 B10) SAE 65 (SAE65) SAE 640 (SAE640) SAE 63 (SAE63) SAE 622 (SAE622) SAE 621(SAE621) SAE 620 (SAE620) SAE 62 (SAE62) CuSn12Pb2 (CUSN12PB2) NORMATIVA ISO STANDARD ISO1338 2.1061 (CUSN12PB) NORMATIVA DIN STANDARD DIN1705 CuSn12P (CUSN12P) NORMATIVA AFNOR STANDARD NFA53-707 CT2 (CUSN12NI2 - CT2) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 CC484K (CUSN12NI2) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 LB3 (CUSN12NI - LB3) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 2.1060 (CUSN12NI) NORMATIVA DIN STANDARD DIN1705 PB2 (CUSN12-PB2) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 CC483K (CUSN12 - CC483K) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 B 12 UNI 1701(CUSN12 - B12) NORMATIVA IT STANDARD UNI 7013-2 2.1052 (CUSN12-2.1052) NORMATIVA DIN STANDARD DIN1705 CuSn12 (CUSN12) NORMATIVA ISO STANDARD ISO1338 CC482K (CUSN11PB2) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 CC480K (CUSN11P) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 CuSn10Zn2Ni2 (CUSN10ZN2NI2) NORMATIVA IT STANDARD UNI7013-10 PB4 (CUSN10P - PB4) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 PB1 (CUSN10P-PB1) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 CuSn10P (CUSN10P) NORMATIVA ISO STANDARD ISO 1338. COBRE – NÍQUEL CN1 (CUNI30FEMN) NORMATIVA UK STANDARD BS1400 CC381H (CUNI30FE1MN1-H) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 CC380H (CUNI30FE1MN1-C) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982 Alpacca 70/30 (CUNI30FE1MN1) NORMATIVA IT STANDARD UNI7280, CC382H (CUNI30CR2FEMNSI) NORMATIVA EN 1982, STANDARD EN1982, CuNi30(CUNI30) NORMATIVA AFNOR STANDARD NFA53-715, CC300H (CUNI10FE1MN1) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982, 2.0815 (CUNI10) NORMATIVA DIN STANDARD DIN17658, Cobre-níquel (90CU-10NI) NORMATIVA USA STANDARD UNS C96200, Cobre-níquel (70CU-30NI) NORMATIVA USA STANDARD UNS C96400. COBRE – MANGANESO – ALUMINIO: CC212E (CUMN11AL8FE3NI3) NORMATIVA EN1982 STANDARD EN1982, CMA1 (CUAL8,7FE3NI3) NORMATIVA UK STANDARD BS1400, BRONCE-ALUMINIO CON MANGANESO (75CU-3FE-8AL-2NI-12MN) NORMATIVA USA STANDARD UNS C95700. ALUMINIOS L-2051 Al99,5 ALUMINIO - COBRE L-2140 Al4CuMgTi ALUMINIO - MAGNESIO, L-2310 Al10Mg, L-2331 Al6Mg, L-2341 Al3MgSi, ALUMINIO - SILICIO, L-2520 Al12Si, L-2521 Al12SiFe, L-2530 Al12Si1Cu, L-2551 Al12SiNi, L-2560 Al10SiMg, L-2561 Al10SiMgFe, L-2571 Al5SiCuMg, L-2610 Al5SCu, L-2620 Al6Si4Cu, L-2630 Al8S3Cu, L-2651 Al-7SiMg, L-2652 Al7SiMg, L-2653 Al7SiMg0,6 AZ10 AZ10S8G. SPAIN, UNE L3051, L3052, L3121, L3192, L3120, L3321, L3390, L3441, L3451, L3741, L3710, cobres Cu-ETP Cu ≥ 99.90 CU-HCP (CW021A – 2.0070 – C10300) CU-DHP (CW024A – 2.0090 – C12200) CU-DLP (CW023A – 2.0076 – C12000) Cu-C Gs Tipo A / B / C according to UNI EN 1982 (for casting) CuCrZr CW106C 2.1293 C18400 CuNi1P CW108C C19000 CuNi2Si / CuNi3Si CW111C / CW112C 2.0855 / 2.0857 C18000 CuNi2Be CW110C 2.085 C17500 CuCo1Ni1Be CW103C 2.1285 C17500 CuBe2 CW101C 2.1247 C17200 CuCoBe CuCo2Be Odlewnia, Odlewy, Odlewnie, no-bake foundry, castings Contrapesos: grúas, ascensores, carretilla elevadora Contrapès fundición - fosa - fundição - funderija Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Granada, Málaga, Saragossa, Alicante, Córdoba, Vitoria, Valladolid, Vigo, Gijón, L\'Hospitalet de Llobregat, La Coruña, Elx, Oviedo, Terrassa, Badalona, Cartagena, Jerez de la Frontera, Sabadell, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Katalonia, País Vasco, La Rioja, Murcia, Navarra, Valencia, 1 Austenitisches Gußeisen / austenitic cast iron / Hierro austenítico Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 5.1500 EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2 F 41000 Ni - Resist Typ-1 0.6655 GGL-NiCuCr15- 6-2 5.1500 EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2 F 41001 Ni - Resist Typ-1B 0.6656 GGL-NiCuCr15-6-3 0.6660 GGL NiCr20-2 F 41002 Ni-Resist Typ 2 0.6661 GGL-NiCr20-3 F 41003 Ni - Resist Typ-2B 0.6676 GGL-NiCr 30 3 F41004 Ni-Resist Typ 3 0.6680 GGL-NiSiCr30-5-5 F 41005 Ni - Resist Typ-4 0.7659 GGG-NiCrNb20-2 Ni - Resist Typ-D2W 5.3500 EN-GJSA-XNiCr20-2 F 43000 Ni - Resist Typ-D2 0.7660 GGG-NiCr20-2 0.7661 GGG-NiCr20-3 F 43001 Ni - Resist Typ-D2B 5.3503 EN-GJSA-XNi22 F 43002 Ni - Resist Typ-D2C 0.7670 GGG-Ni22 5.3501 EN-GJSA-XNiMn23-4 F 43010 Ni - Resist Typ-D2M 0.7673 GGG-NiMn23-4 0.7677 GGG-NiCr30-1 F 43004 Ni - Resist Typ-D3A 5.3508 EN-GJSA-XNiSiCr30-5-5 F 43005 Ni - Resist Typ-D4 0.7680 GGG-NiSiCr30-5-5 5.3504 EN-GJSA-XNi35 F 43006 Ni - Resist Typ-D5 0.7683 GGG-Ni35 2 Kaltzäher Stahl / steel for low-temperature service / aceros para baja temperatura 2.1 Martensitische Stähle / martensitic steels / Aceros martensíticos Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.6982 GX3CrNi13-4 J 91540 CA-6NM 1.6983 GX3CrNi16-5 2.2 Austenitische Stähle / austenitic steels / Aceros austeníticos Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.6902 GX6CrNi18-10 1.6905 GX5CrNiNb18-10 3 Warmfeste ferritische Stähle / high-temperature ferritic steel /Aceros ferríticos alta temperatura Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4931 GX22CrMoV12-1 [1.4922] [X20CrMoV12-1] J84090 GX10CrMoVNb9-1 J84090 C12A [1.4903] [X10CrMoVNb9-1] [K91560] P91 4 Verschleißbeständige Stähle/ wear resistant steels / Aceros resistentes al desgaste 4.1 Manganhartstahl/ Hadfield manganese steels / Aceros al manganeso Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.3802 GX130Mn12 J 91139 Grade: B-3 [1.3401] [X120Mn12] 1.3410 GX120MnCr13-2 J 91309 Grade: C 1.3411 GX120MnCr18-2 4.2 Werkzeugstähle / tool steels / Aceros herramienta 4.2.1 Kaltarbeitsstähle / cold working steels / Aceros para trabajos en frío Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación K3505 G100Cr6 [1.3505] K2080 GX210Cr12 [1.2080] K2378 GX220CrVMo12-2 [1.2378] 1.2382 GX155CrVMo12-1 [1.2379] [X155CrVMo12-1] [T 30402] [D2 ] K2436 GX210CrW12 [1.2436] 1.2602 GX165CrMoV12 [1.2601] [X165CrMoV12] KD5 GX155CrCoMoV12-3-1 [T 30405] [D5 ] 4.2.2 Warmarbeitsstähle / hot working steels / Aceros para trabajos en caliente Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.2346 GX38CrMoV5-1 [1.2343] [X38CrMoV5-1] 4.2.3 Schnellarbeitsstähle / high speed steels / Aceros rápidos Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación K476 S 6-7-2 1 K6259 S 9-2-5-4 4.3 Chromhartguß / chromium white cast iron / Hierro fundición blanca Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4088 GX170Cr18 1.4195 GX170CrMo25-2 K200 GX200CrVW20 30EH GX210CrMo28-2 F 45009 Class III Type A CR25 GX225CrMo25 F 45009 Class III Type A K220 GX250CrV23 1.4192 GX250CrMoV25 5.5609 EN-GJN-HB555(XCr18) F 45007 Class II Type D 0.9645 GX260CrMoNi20-2-1 [K 202] K292 GX270CrNiW29-3-2 F 45005 Class II Type B 5.5608 EN-GJN-HB555(XCr14) 0.9635 GX300CrMo16-3 [K 152] F 45005 Class II Type B EN-JN3 029 EN-GJN-HV600(XCr14) K153 GX360CrMo16-3 4.4 Ferritisch-karbidischer Hartguß / ferritic-carbidic cast iron / Hierro fundido carburo ferrítico Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4085 GX70Cr29 1.4086 GX120Cr29 1.4136 GX70CrMo29-2 1.4138 GX120CrMo29-2 GL 20 GX120CrMo33-2 GL 21 GX220CrMo33-2 4.5 Austenitisch-karbidischer Hartguß / austenitic-carbidic cast iron / Hierro fundido carburo austenítico Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4091 GX120CrNiMoW35-15-3 5. Korrosionsbeständige Stähle / corrosion resistant steels / Aceros resistentes a la corrosión 5.1 Ferritische und martensitische Stähle / ferritic and martensitic steels / Aceros Inoxidables ferríticos y martensíticos 5.1.1 Standartlegierungen / standard alloys / Aleaciones standard (Inoxidables) Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4008 GX7CrNiMo12-1 1.4011 GX12Cr12 J 91150 CA-15 [1.4006] [X12Cr13] [S 41000] [AISI 410] 1.4107 GX8CrNi12 CA-15 M [~ AISI 414] 1.4120 GX20CrMo13 [1.4120] [X20Cr13] 1.4036 GX46Cr13 [1.4034] [X46Cr13] 1.4027 GX20Cr14 J 91153 CA-40 [1.4021] [X20Cr13] [S 42000] [AISI 420] 1.4059 GX22CrNi17 [1.4057] [X17CrNi16-2] K4122 GX35CrMo17-1 [1.4122] [X39CrMo17-1] K4125 GX105CrMo17 [1.4125] [X105CrMo17] [S 44004] [AISI 440C] K4112 GX90CrMoV18 [1.4112] [X90CrMoV18] K030 GX40CrMoN16-1 [1.4108] [X30CrMoN15-1] Stickstofflegierte martensitische Sonderlegierungen nach Kundenwunsch ! Nitrogen containing martensitic alloys on request El contenido de nitrógeno que contienen aleaciones martensíticas puede ser bajo petición 5.1.2 Weichmartensite / soft martensitic steels / Aceros inoxidables martensíticos Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4317 GX4CrNi13-4 J 91540 CA-6NM [1.4313] [X3CrNiMo13-4] [S 41500] [F6NM] 1.4393 GX4CrNiN13-4 1.4405 GX4CrNiMo16-5-1 [1.4418] [X4CrNiMo16-5-1] J 91804 CB-6 J 91804 CB-6 1.4411 GX5CrNiMo16-5-2 K509 GX5CrNiMo16-5-2 5.1.3 Weichmartensite: aushärtbar / soft martenisitic steels: precipitation hardenable / Aceros inoxidables martensíticos endurecidos por precitación Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación J 92180 CB7CU-1 [1.4542] [X5CrNiCuNb16-4] [S 17400] [Type 630] 1.4525 GX5CrNiCu16-4 K510 GX5CrNiCuMo16-4-4-2 5.2 Duplex-Stähle / ferritic-austenitic duplex stainless steels / Aceros inoxidables duplex ferríticos austeníticos 5.2.1 Standart-Duplex-Stähle / standard duplex stainless steels / Aceros inoxidables duplex standard Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4093* GX3CrNiCuN22-2 * Patentierte Stahlsorte // Patented steel grade // Grado de acero patentado 1.4392 GX3CrNiN23-4 [1.4362] 1.4347 GX6CrNiN26-7 J 93371 CD-6MN J 93371 CD-6MN [1.4460] [X3CrNiMoN27-5-2] 1.4463 GX6CrNiMo24-8-2 [S 31200] 1.4468 GX2CrNiMoN26-6-3 1.4470 GX2CrNiMoN22-5-3 J 92205 CD-3MN J 93183 J93183 [1.4462] [X2CrNiMoN22-5-3] [S 31803] [S 32205] 1.4515 GX3CrNiMoCuN26-6-3 [1.4507] [X2CrNiMoCuN25-6-3] [S 32550] 1.4517 GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 J 93372 CD-4MCuN K4582 GX4CrNiMoNb25-7 [1.4582] 5.2.2 Super-Duplex-Stähle / super duplex stainless steels / Aceros inoxidables Superduplex Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4469 GX2CrNiMoN26-7-4 J 93404 CE-3MN [1.4410] [X2CrNiMoN25-7-4] [S 32750] 1.4471 GX2CrNiMoWCuN27-6-3 J 93380 CD-3MNWCuN [1.4501] [X2CrNiMoCuWN25-7-4] [S 32760] F 55 5.2.3 HC-Duplex-Stahl / high carbon duplex stainless steels / Aceros inoxidables Duplex con alto contenido de carbono Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4339 GX32CrNi28-10 1.4340 GX40CrNi27-4 ~ CC-50 J 92615 ~ CC-50 1.4464 GX40CrNiMo27-5 5.3 Austenitische Stähle / austenitic stainless steels / Aceros inoxidables austeníticos 5.3.1 Austenitische Stähle ohne Mo / austenitic steels without Mo / Aceros inoxidables austeníticos sin Molibdeno Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4312 GX10CrNi18-8 J 92590 CF-10 [1.4310] [X10CrNi18-10] [S 30200] [AISI 302] K4305 GX8CrNiS18-9 AISI 303 1.4308 GX5CrNi19-10 J 92600 CF-8 ; CPF8 [1.4301] [X5CrNi18-10] [S 30400] [AISI 304] 1.4309 GX2CrNi19-11 J 92500 CF-3 ; CPF3 [1.4306] [X2CrNi19-11] [S 30403] [AISI 304L] 1.4552 GX5CrNiNb19-11 J 92710 CF-8C ; CPF8C [1.4541] [X6CrNiTi18-10] [S 32100] [ASI 321] [1.4550] [X6CrNiNb18-10] [S 34700] [AISI 347] J 93401 CH10 5.3.2 Austenitische Stähle mit 2-3 Gew.-% Mo / austenitic steels with 2-3 wt.-% Mo / Aceros inoxidables austeníticos con contenido 2-3 % de Molibdeno Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4437 GX6CrNiMo18-12 [1.4436] [X3CrNiMo17-13-3] 1.4408 GX5CrNiMo19-11-2 J 92900 CF8M ; CPF8M [1.4401] [X5CrNiMo17-12-2] [S 31600] [AISI 316] 1.3960 GX2CrNiMoN18-14-3 [1.4435] [X2CrNiMo18-14-3] [1.4429] [X2CrNiMoN17-13-3] 1.4409 GX2CrNiMoN19-11-2 J 92800 CF3M ; CPF3M [1.4404] [X2CrNiMo17-12-2] [S 31653] [AISI 316L] 1.4581 GX5CrNiMoNb19-11-2 J 92971 CF10MC ; CPF10MC [1.4571] [X6CrNiMoTi17-12-2] [1.4580] [X6CrNiMoNb17-12-2] [S 31640] [AISI 316CB] 1.4409 GX2CrNiMoN19-11-2 J 92800 CF3MN [1.4406] [X2CrNiMoN17-11-2] [S 31653] [AISI 316LN] K410 GX10CrNiMo18-10-2 J 92901 CF10M 5.3.3 Austenitische Stähle mit 3-4 Gew.-% Mo / austenitic steels with 3-4 wt.-% Mo / Aceros inoxidables austeníticos con contenido 3-4 % de Molibdeno Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4412 GX5CrNiMo19-11-3 J 93000 CG8M [S 31700] [AISI 317] J 92999 CG-3M [1.4438] [X2CrNiMo18-15-4] [S 31703] [AISI 317L] 5.3.4 Austenitische Stähle mit 4-6 Gew.-% Mo / austenitic steels with 4-6 wt.-% Mo / / Aceros inoxidables austeníticos con contenido 4-6 % de Molibdeno Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4448 GX6CrNiMo17-13-5 [1.4449] [X5CrNiMo17-13-5] [S 31725] [AISI 317LM] 1.4446 GX2CrNiMoN17-13-4 [1.4439] [X2CrNiMoN17-13-5] [S 31726] [AISI 317LNM] 5.3.5 hochlegierte vollaustenitische Sonderlegierungen / high alloyed fully austenitic special alloys / Aleaciones especiales con alto aleaje completamente austeníticos Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4569 GX2CrNiMnMoNNb21-15-4-3 ~ CG-6MMN 1.4585 GX7CrNiMoCuNb18-18 1.4531 GX2NiCrMoCuN20-18 1.4536 GX2NiCrMoCuN25-20 1.4500 GX7NiCrMoCuNb25-20 CN-7M 1.4584 GX2NiCrMoCuN25-20-5 ~J 94652 ~ CN-3M 1.4538 GX1NiCrMoCu25-20-5 1.4416 GX2NiCrMoN25-20-5 [1.4539] [X1NiCrMoCu25-20-5] [N 08904] 1.4588 GX2NiCrMoCuN25-20-7 J 93254 CN-3MN [1.4529] [X1NiCrMoCuN25-20-6] [N 08925/26] 1.4559 GX7NiCrMoCuNb41-20 1.4557 GX2CrNiMoCuN20-18-6 J 93254 CK-3MCuN [1.4547] [X1CrNiMoCuN20-18-7] [S 31254] K572 GX7CrNiMo24-12-4 K221 GX15CrMnMoN22-16 GX5CrNiMnMoN22-12-5-2 J 93790 CG6MMN [S 20910] GX5CrNiMnSiN18-8-9-4 J 92972 CF10SMnN [S 21800] 6 Stähle mit besonderen physikalischen Eigenschaften / steels with special physical properties / Aceros inoxidables con propiedades físicas especiales 6.1 Nichtmagnetisierbare Stähle / non magnetic steels Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.3940 GX2CrNiN18-13 1.3960 GX2CrNiMoN18-14-3 [1.3952] [X2NiCrMoN18-14-3] 1.3955 GX12CrNi18-11 1.3967 GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 [1.3964] [X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3] [~1.3976] [X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3] 6.2 Stähle mit niedriger Wärmeausdehnung / steels with low thermal expansion / Aceros de baja expansión térmica Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación K3912 G-Ni36 K 93600/01 A 658 7 Hitzebeständige Stähle / heat resistant steels / Aceros inoxidables resistentes al calor (altas temperaturas) 7.1 Ferritische Stähle / ferritic steels / Aceros inoxidables ferríticos Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4729 GX40CrSi13 1.4740 GX40CrSi17 1.4743 GX160CrSi18 K4749 GX18CrN28 [S 44600] [AISI 446] [1.4749] [X18CrN28] 1.4776 GX40CrSi28 J 92613 HC 30 GX130CrSi29 K744 GX40CrSi20 7.2 Duplex-Stähle / ferritic-austentic steels / Aceros inoxidables ferríticos-austeníticos Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4822 GX40CrNi24-5 1.4823 GX40CrNiSi27-4 J 93005 HD J 93015 HD 50 7.3 Austenitische Stähle / austenitic steels / Aceros inoxidables austeníticos Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4825 GX25CrNiSi18-9 J 92603 HF 1.4826 GX40CrNiSi22-10 J 92603 HF J 92803 HF 30 GX40CrNiSi28-10 J 93403 K4828 GX15CrNiSi20-12 [1.4828] [X15CrNiSi20-12] 1.4832 GX25CrNiSi20-14 1.4837 GX40CrNiSi25-12 J 93503 HH J 93633 HH-33 J 93513 HH-30 1.4840 GX15CrNi25-20 J 94202 CK 20 ; CPK20 [1.4841] [X15CrNiSi25-20] [S 31400] [AISI 314] CK 20 ; CPK20 [1.4845] [X12CrNi25-21] [S 31008] [AISI 310S] 1.4848 GX40CrNiSi25-20 J 94224 HK J 94204 HK-40 N 8604 N 8604 HL 1.4855 GX40CrNiSiNb24-24 1.4859 GX10NiCrNb32-20 N 08151 CT15C [~1.4876] [X10NiCrAlTi32-21] 1.4852 GX40NiCrSiNb35-26 N 08705+Nb HP+Nb 1.4857 GX40NiCrSi35-25 N 08705 HP 1.4865 GX40NiCrSi38-19 7.3 Austenitische Stähle / austenitic steels / Aceros inoxidables austeníticos Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 1.4849 GX40NiCrSiNb38-19 N 08008 HT50C N 08050 HT50 N 08605 HAT K4893 GX8CrNiSi21-11 [1.4893] [X8CrNiSi21-11] [S 30815] [253 MA] K825 GX15NiCrNb37-25 K832 GX40CrNiSiS20-12 K851 GX10NiCrNb35-25 K853 GX15NiCrNb45-35 K858 GX40NiCrWSi35-25-5 8 Nickel-Basislegierungen / Nickel base alloys / Aleaciones base níquel Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 2.4170 G-Ni95 N 02100 CZ-100 [N 02200] M-35-1 G-NiCu30Fe N 24135 M-35-1 [2.4360] NiCu30Fe [N 04400] 2.4630 G-NiCr20Ti 2.4685 G-NiMo28 N 30007 N-7M [2.4617] NiMo28 [N 10665] 2.4882 G-NiMo30 N 30012 N-12MV [2.4810] NiMo30 [N 10001] ~2.4686 G-NiMo17Cr N 26455 CW-2M [2.4610] NiMo16Cr16Ti [N 06455] N 26022 G-NiCr21Mo14W N 26022 CX2MW [2.4602] NiCr21Mo14W [N 06022] N 26625 G-NiCr22Mo9Nb N 26625 CW-6MC [2.4856] NiCr22Mo9Nb [N 06625] Alloy 625 2.4879 G-NiCr28W 2.4813 G-NiCr50Nb R 20501 50 Cr-50 Ni-Cb K6040 G-NiCr60 R 20600 60 Cr-40 Ni N 06040 CY-40 [N06600] N 08826 CU5MCuC [N 08825] Alloy 825 9 Cobalt-Basislegierungen / cobalt base alloys / Aleaciones base cobalto 9.1 Hitzebeständige Legierungen / heat resistant alloys / Aleaciones resistentes al calor (altas temperaturas) Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación 2.4778 G-CoCr 28 2.4779 G-CoCr28Nb 9.2 Verschleissbeständige Legierungen / wear resistant alloys / Aleaciones resistentes al desgaste Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación K992 G-CoCr30W8 R 30012 K993 G-CoCr30W12 K996 G-CoCr27W5 R 30006 K997 G-CoCr27W12C R 30404 10 Anwendungsspezifische Werkstoffe / alloys for special applications / Aleaciones para aplicaciones especiales 10.1 Ventilsitzwerkstoffe / alloys for valve seat rings / Aleaciones para asientos de válvula Werkstoff Bezeichnung UNS ASTM Material Designation Material Designación GLP GL 41 GL 20 GX120CrMo33-2 GL 20Ti GX120CrMoTi33-2 GL 21 GX220CrMo33-2 GL 51 GX220NiCrMoVW40-12-6 K132 GX200CrMo13-2 ~ ASTM 532-II-A K140 GX185CrMo14 K731 GX40CrSiMo10-2 [1.4731] K744 GX40CrSiS20 K832 GX40CrNiSiS20-12 K6040 G-NiCr60 R 20600 A 560-93: 60 Cr-40 Ni K4718 GX45CrSi9-3 [1.4718] [X45CrSi9-3] 1.2599 GX190CrMo12-2, Centrifugado, Fundición de Aceros Especiales. Acero Moldeado, Aceros de construcción 1.0037 - St 37-2 G 1.0038 - RSt. 37-2 1.0050 - St 50-2 1.0060 - St 60-2 G 1.0116 - St 37-3 G 1.0301 - C 10 1.0401 - C 15 1.0402 - C 22 1.0425 - P 265 GH 1.0432 - C 21 1.0460 - C22G2 1.0481 - P295GH 1.0482 - 19 Mn 5 1.0486 - StE 285 1.0487 - WStE 285 1.0488 - TStE 285 1.0501 - C 35 1.0503 - C 45 1.0505 - StE 315 1.0506 - WStE 315 1.0508 - TStE 315 1.0562 - StE 355 1.0565 - WStE 355 1.0566 - TStE 355 1.0570 - St 52-3 1.0601 - C 60 1.1133 - 20 Mn 5 1.1141 - Ck 15 1.1151 - Ck 22 1.1181 - Ck 35 1.1191 - Ck 45 1.1193 - Cf 45 1.1213 - Cf 53 1.1221 - Ck 60 Aceros de cementación 1.5752 - 15NiCr13 1.5919 - 15CrNi6 1.5920 - 18CrNi8 1.6587 - 18CrNiMo7-6 1.7131 - 16MnCr5 1.7147 - 20MnCr5 Aceros de rodamientos 1.3505 - 100Cr6 1.3536 - 100CrMo7-3 1.3539 - 100CrMnMo8 Aceros herramienta 1.2067 - 102 Cr 6 1.2080 - X 210 Cr 12 1.2162 - 21 MnCr 5 1.2312 - 40CrMnMoS8-6 1.2316 - X 36 CrMo 17 1.2343 - X 38 CrMoV 5 1 1.2344 - X40CrMoV5-1 1.2363 - X100CrMoV5-1 1.2367 - X38CrMoV5-3 1.2379 - X155CrMoV12-1 1.2436 - X210CrW12 1.2510 - 100MnCrW4 1.2550 - 60 WCrV 7 1.2601 - X165CrMoV12 1.2714 - 56 NiCrMoV 7 1.2764 - X19NiCrMo4 1.2767 - X 45 NiCrMo 4 1.2826 - 60MnSiCr4 1.2842 - 90MnCrV8 Aceros de resistencia 1.5120 - 38MnSi4 1.5141 - 53MnSi4 1.5415 - 16Mo3 1.5423 - 16Mo5 1.5637 - 12Ni14 1.5680 - X12Ni5 1.5864 - 35 NiCr 18 1.6210 - 15 MnNi 63 1.6310 - 20MnMoNi5-5 1.6311 - 20MnMoNi4-5 1.6368 - 15NiCuMoNb5 1.6562 - 40 NiCrMo 8 4 1.6580 - 30CrNiMo8 1.6582 - 34CrNiMo6 1.6746 - 32 NiCrMo14-5 1.6780 - 15NiCrMo10-6 1.6948 - 27NiCrMoV11-6 1.6957 - 26 NiCrMoV 14-5 1.6958 - 26NiCrMo14-6 1.6981 - 21CrMoNiV4-7 1.7033 - 34Cr4 1.7034 - 37Cr4 1.7035 - 41Cr4 1.7103 - 67SiCr5 1.7218 - 25CrMo4 1.7219 - 26CrMo4 1.7220 - 34CrMo4 1.7225 - 42CrMo4 1.7228 - 50CrMo4 1.7258 - 24CrMo5 1.7323 - 20MoCrS4 1.7325 - 25MoCr4 1.7335 - 13CrMo4-5 1.7362 - 12 CrMo 19 5 1.7380 - 10 CrMo 9-10 1.7383 - 11CrMo9-10 1.7386 - X11CrMo9-1 1.7707 - 30CrMoV9 1.7709 - 21CrMoV5-7 1.7715 - 14MoV6-3 1.7733 - 24CrMoV5-5 1.7734 1.8159 - 50 CrV 4 1.8161 - 58CrV4 1.8507 - 34CrAlMo5 1.8509 - 41CrAlMo7-10 1.8515 - 31CrMo12 1.8519 - 31CrMoV9 1.8550 - 34CrAlNi7 1.8882 - S355G3 1.8902 - S420N2 1.8905 - P460N2 1.8907 - StE 500 1.8912 - S420NL2 1.8915 - P460NL12 1.8917 - TStE 500 1.8928 - S690QL 1.8931 - S690Q 1.8932 - WStE 420 1.8935 - P460NH2 1.8937 - WStE 500, Aceros Inoxidables 1.3912 - Ni 36 1.3952 - X 2 CrNiMoN 1814 1.3964 - X 2 CrNiMnMoNNb21-16-5-3 1.3974 - X 2 CrNiMnMoNNb23-17-6-3 1.4000 - X6Cr13 1.4006 - X12Cr13 1.4021 - X20Cr13 1.4024 - X15Cr13 1.4034 - X46Cr13 1.4057 - X17CrNi16-2 1.4104 - X14CrMoS17 1.4112 - X90CrMoV18 1.4119 - X 15 CrMo 13 1.4120 - X20CrMo13 1.4122 - X39CrMo17-1 1.4301 - X5CrNi18-10 1.4305 - X10CrNiS18-9 1.4306 - X2CrNi19-11 1.4307 - X2CrNi18-9 1.4313 - X4CrNi13-4 1.4320 - X2CrNiMo13-4 1.4361 - X1CrNiSi18-15-4 1.4401 - X5CrNiMo17-12-2 1.4404 - X2CrNiMo17-13-2 1.4406 - X2CrNiMoN17-11-2 1.4410 - X2CrNiMoN25-7-4 1.4418 - X4CrNiMo16-5-1 1.4418mod - X4CrNiMo16-5-1 1.4429 - X2CrNiMoN17-13-3 1.4435 - X2CrNiMo18-14-3 1.4438 - X2CrNiMo18-15-4 1.4439 - X2CrNiMoN17-13-5 1.4462 - X2CrNiMoN22-5-3 1.4462A1-A3 - X2CrNiMoN22-5-3 1.4501 - X2CrNiMoCuWn25-7-4 1.4529 - X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4533 - X6CrNiTi18-10S 1.4539 - X1NiCrMoCu25-20-5 1.4541 - X6CrNiTi18-10 1.4542 - X5CrNiCuNb16-4 1.4547 - X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4548 - X5CrNiCuNB17-4-4 1.4550 - X 6 CrNiNb 18-10 1.4553 - X6CrNiNb18-10S 1.4571 - X6CrNiMoTi17-12-2 1.4577 - X3CrNiMoTi25-25 1.4580 - X6CrNiMoNb17-12-2 1.4582 - X4CrNiMoNb25-7 1.4718 - X45CrSi9-3 1.4828 - X15CrNiSi20-12 1.4841 - X 15 CrNiSi 25 20 1.4901 - X 10 CrWMoVNb 9-2 F92 1.4902 - X14CrMoVNbN10-1 1.4903 - X10CrMoVNb9-1/ F91 1.4906 - X 12 CrMoWVNbN 1011 1.4910 - X3CrNiMoN17-13 1.4913 - X19CrMoVNbN11-1 1.4922 - X20CrMoV12-1 1.4923 - X22CrMoV12-1 1.4926 - X21CrMoV12-1 1.4938 - X12CrNiMoV12-3 1.4939 - X 12 CrNiMo 12 1.4941 - X6CrNiTiB18-10 1.4944 - X5NiCrTi26-15 1.4961 - X8CrNiNb16-13 1.4980 - X6NiCrTiMoVB25-15-2 1.4981 - X8CrNiMoNb16-16 1.4986 - X7CrNiMoBNb16-16 1.4988 - X8CrNiMoVNb16-13 Aceros ESR 1.4361 ESU 1.4429 ESU 1.4435 ESU 1.4542 ESU 1.4545 ESU 1.4548 ESU 1.4923 ESU 1.4944 ESU 1.4980 ESU 1.6580 ESU 1.6582 ESU 1.6587 ESU 1.6746 ESU 1.6780 ESU 1.6948 ESU Materiales ABB ST 10 TS ST 11 T ST 12 ST 12 T ST 12 TS ST 16/13 MoVNbl ST 325 ST 325 TS ST 330 TS ST 460 TS ST 525 TS ST 530 TS ST 575 ST 577 ST 85 ST 9 TS St S 18/8 ST T 17/13 W, Norma Americana, forja, A 182 Gr.F 11 A 182 Gr.F 304 A 182 Gr.F 304 H A 182 Gr.F 304 L A 182 Gr.F 316 A 182 Gr.F 316 LN A 182 Gr.F 316 LN 6 A 182 Gr.F 316 LNG A 182 Gr.F 316 N A 182 Gr.F 316 Ti A 182 Gr.F 317 L A 182 Gr.F 321 A 182 Gr.F 321 H A 182 Gr.F 347 A 182 Gr.F 347 H A 182 Gr.F 430 A 182 Gr.F 44 A 182 Gr.F 46 A 182 Gr.F 5 A 182 Gr.F 51 A 182 Gr.F 53 A 182 Gr.F 55 A 182 Gr.F 5a A 182 Gr.F 6 NM A 182 Gr.F 60 A 182 Gr.F 6a A 182 Gr.F 9 A 204 Gr. A A 240 Type 316 A 276 Type 420 A 322 Gr. 4140 A 336 F 91 A 350 Gr.LF 1 A 350 Gr.LF 2 A 350 Gr.LF 3 A 694 Gr.F 42 A 694 Gr.F 46 A 694 Gr.F 52 A 694 Gr.F 56 A 694 Gr.F 60 A 694 Gr.F 65 A 694 Gr.F 70 A 723 Cl 1 A 739 Gr. B 22 A 743 Gr. CA 6 MN A 765 Gr. II AISI 309 AISI 317 AISI 347 AISI 410 AISI 420 SA 181 Cl. 60 SA 181 Cl. 70 SA 266 Cl. 1 SA 266 Cl. 2 SA 266 Cl. 4 SAE 4140 SAE 4340 SAF 2507 Aleaciones de Titanio 3.7035 - Titanio Gr. 2 3.7164 - TiAl 6 V 4 3.7165 - TiAl 6 V 4 3.7235 - Titanio Gr. 7 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 7 Grade 9 Grade 23 Calidades ZF ZF 1 ZF 1A ZF 6 ZF 63 ZF 68 ZF 7B, Aleaciones Base-Níquel , Níquel : 1.4563 - X1NiCrMoCuN31-27-4 1.4876 - X10NiCrAlTi32-21 1.4958 - X5NiCrAlTi31-20 2.4360 - NiCu 30 Fe 2.4375 - NiCu 30 Al 2.4602 - NiCr 21 Mo 14 W 2.4610 - NiMo 16 Cr 16 Ti 2.4663 - NiCr23Co12Mo 2.4668 - NiCr19Fe19Nb5Mo3 2.4816 - NiCr15Fe 2.4819 - NiMo16Cr15W 2.4856 - NiCr22Mo9Nb, 2.4858 - NiCr21Mo, 2.4952 - NiCr20TiAl, Alloy 28, Alloy 59 Alloy 718 Alloy 800 Hastelloy® B2 Hastelloy® B3 Hastelloy® C 22 Hastelloy® C 4 Hastelloy® C276, Hastelloy® G Hastelloy® C-2000 Hastelloy® X Nilo® 36, Invar® Nilo® 42 Invar® Nitronic 50 Nitronic 60 Nimonic® 75 Nilomag® 77 Nimonic® 80A Nimonic® 90, Nickel 200 / 201 Nimonic® 263 Incoloy® 330 Monel® 400 Monel® K 500, Inconel® 600 Inconel® 601 Inconel® 625 Inconel® 625 LCF Inconel® 686, Inconel® 718 Inconel® X-750 Inconel® 825 Incoloy® 800 Incolloy® 800 HT Incoloy® 825, Incoloy® 901 Incoloy® 925 Incoloy® A-286 Incoloy® DS Nilo® K Kovar® Waspalloy®, Aleaciones Base-Cobre 2.0070 2.0440 2.0550 2.0966 2.1197 2.1504, Aluminios 3.1255 - AlCuSiMn 3.1325 - AlCuMg1 3.1355 - AlCu4Mg1 3.1924 - AlCuMgNi 3.2315 - AlMgSi1 3.3547 - AlMg4.5Mn 3.4345 - AlZuMgCu0.5 3.4365 - AlZuMgCu1.5, Sobowidz Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych Ludwik Bieliński , fundiciones en polonia, aluminum, Foundry, Giesserei, Fonderie, Fonderia, Gieterij, Gjuteri, Slevarna, Zlievaren, Valimo, Stoeberi, Stoeperi. http://sobowidz-foundry.tripod.com/aluminium_giesserei.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/aluminium_kokillenguss.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Aluminiumguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/aluminium_sandguss.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Aluminium_im_FuranHarz.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Bronzegiesserei_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Edelstahlguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Edelstahlgiesserei_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Eisengiesserei_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Grauguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Hitzebestaendiger_Stahlguss.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Spezialguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Stahlgiesserei_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Kokillenguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Sphaeroguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Pumpenguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Verschleissfester_Stahlguss.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Messinggiesserei_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/giesserei.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Gussbearbeitung_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/automotive_castings.html SiMo http://sobowidz-foundry.tripod.com/nihard.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/niresist.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/FassadenAusBronzeguss.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Kokillenguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/OdlewyZeStaliKwasoodpornych.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/OdlewyStaliwne.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/pump_impellers.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/StainlessSteelFoundryPoland.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/zeliwo_chromowe.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/slevarna.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/zlievaren.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/gieterij.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/fonderia.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/fundicion.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/fonderie.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/gjuteri.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/valimo.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/stoeberi.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/stoeperi.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/liteinyi_zavod.html ********** if ORDB,virus & spam protection please try to mail to: sobowidz@wp.pl ********** (C) FUNDICIÓN SOBOWIDZ. desde 1983
updated: 07.07.2019


Dane kontaktowe do nas na tej podstronie:

http://sobowidz-foundry.tripod.com/kontakt_pl.htm

Tel. #48-58-3477794, 58-6828226, 602-390062 - Fax 58-6828226 - POLONIA


E-mail: sobowidz@sobowidz.com


http://sobowidz-foundry.tripod.com/kontakt_pl.htm