Make your own free website on Tripod.com

 SOBOWIDZ GJUTERI 

- sedan 1983 -

OFERTA TECHNICZNA

 

Przyk³adowe zdjêcia, 9 zdjęć                              Nasze zaplecze, 5 zdjęć

Tel. +48-58-3477794, 58-3423740, -602-390062 - - - Fax 58-6828226 - - POLEN

E-mail: sobowidz@sobowidz.com

 

STALGJUTGODS - Järn
NICKEL - KOBOLT - TITAN
BRONS - Mässing

ALUMINIUM - ZINK - ZnAl - BLY


Järngjuteri - Stalgjuteri
Aluminiumgjuteri
- Bronsgjuteri - Mässinggjuteri
- Zinkgjuteri - Blygjuteri

ODLEWY PIASKOWE - CIŒNIENIOWE

ODLEWY KOKILOWE - ODŒRODKOWE

ODLEWY PRECYZYJNE - NA TRACONY WOSK


ODLEWY ŻELIWNE
- żeliwa sferoidalne GJS 400-15, 400-18 LT, 500-7, 600-3, 700-2, 800-2 z pieca indukcyjnego
- żeliwa szare ZL 150, ZL 200, GJL 250 z pieca indukcyjnego lub z żeliwiaka
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/ ( 60 zdjęć na 4 stronach)
- austenityczne żeliwo sferoidalne typu Ni-Resist
- stopowe, chromowe: ZlCr0,8 PN-88/H-83144, ZlSi4Cr PN-88/H-83144,
- wysokochromowe G-X 260Cr27 PN-88/H-83144, ZlCr13Mo PN-88/H-83144,
G-X 300Cr27 DIN1695, ZlNi1,8 PN-88/H-83144,
G-X 300CrMo 15 3 DIN1695, ZsNiCrMo2 PN-88/H-83144,
G-X 300CrMo 27 1 DIN1695)
- żeliwa ADI o wytrzymałości wyższej niż stal, o strukturze bainitycznej
EN-GJS-800-8 EN-JS-1100 (wytrz.Rm 800 N/mm2 wydłużenie 8%, twardość HB od 260 do 320),
EN-GJS-1000-5 EN-JS-1110 (Rm 1000 MPa),
EN-GJS-1200-2 EN-JS-1120 (Rm 1200 N/mm2),
EN-GJS-1400-1 EN-JS-1130 (Rm 1400 MPa, wydłużenie 1%, HB 380 to 480) wg EN 1564: 1997,
do Rm 1600 MPa wg ASTM 897M-03 (twardość HB od 402 do 512)
- inne stopy żeliwa na życzenie
formujemy maszynowo w skrzynkach 30x40,40x50,50x60cm,40x70cm, 80x80cm,80x100 oraz 100x100cm (waga do 150 kg)
oraz ręcznie (waga głównie do 700 kg/szt.;długość do 400 cm; mniejsze serie do 3000 kg/szt.)
w masach bentonitowych na wilgotno, na sucho i przy użyciu sypkich mas samoutwardzanych SMS i żywic furanowych.


ODLEWY BRĄZOWE
wykonujemy je - w piasku (formowane maszynowo lub ręcznie),
- odśrodkowo do średnicy max.1000 mm i długości do 1000 mm (tuleje,pierścienie,panewki)
- metodą traconego wosku (odlewy precyzyjne; tą metodą głównie odlewy artystyczne).
http://sobowidz-foundry.tripod.com/art_castings_kunstguss/ ( 47 zdjęć na 4 stronach)
http://sobowidz-foundry.tripod.com/art_casting_en.htm
Waga odlewów piaskowych z brązu głównie do 500 kg/szt.;długość/wysokość do 400 cm; (mniejsze serie do 3000 kg/szt.)
. - z brązu cynowego B10 CuSn10,
- z brązu cynowo-fosforowego B101 CuSn10P,
- z brązów cynowo-ołowiowych B1010 CuSn10Pb10,B815 CuSn8Pb15Ni,B520 CuSn5Pb20,
- z brązów cynowo-cynkowo-ołowiowych B476 CuSn4Zn7Pb6, B555 CuSn5Zn5Pb5,
- z brązu aluminiowo-żelazowo-manganowego BA1032 CuAl10Fe3Mn2,
- z brązu aluminiowo-żelazowo-niklowego BA1044 CuAl10Fe4Ni4 (lub B1055 CuAl10Fe5Ni5),
- z brązu krzemowo-cynkowo-manganowego BK331 CuSi3Zn3Mn1
- z brązu cynowo-cynkowego B102 CuSn10Zn2,
- z brązu aluminiowo-żelazowego BA93 CuAl9Fe3,


ODLEWY STALIWNE
- staliwa węglowe i konstrukcyjne stopowe
GS 25, GS 38, GS 45, GS 52, GS 60 (DIN 1685),
L 20, L20G, L21HMF (PN-89/H-83157),
L35 GM, L35 G, L35 HNM (PN-87/H-83156),
L30 GS, L403HT, L 400, L 500, L 600 (PN-88/H-83160),
GP 240GH (EN 10213), GS 20Mn5 (EN 10213-3),
GS 42CrMo4, GS 25CrMo4, GS 30Mn5 (DIN 17205),
GS 16MnCr5 (DIN 17182),
GS 30CrMo4 (TGL 14395),
33H3MF (PN-84030/03),
34HNM (PN-84030/04),
- odporne na korozję
1.4031 (X38Cr13), 1.4301 (X5CrNi1810) DIN 17440
1.4308 (G-X6CrNi189), 1.4313 (G-X5CrNi 13 4) DIN 17445
1.4340 (G-X40CrNi 27 4) SEW410
1.4408(G-X6CrNiMo 18 10), 1.4410(G-X10CrNiMo 18 9), 1.4853 (X10CrNiMoNb 18 12) DIN 17445
1.4542 (X5CrNiCuNb 17 4) DIN 17440
1.4729 (G-X40CrSi13) DIN 17465
LH14, LH17N2, LH18N9, LH18N10M2, LH18N10, L0H18N10M2, L0H22N24M4TCu PN-86/H83158
G43200 AISI 4320
CF8M ASTM(A351)
SS-stal 2343-12 SS 142343
304C15, 316C16, 317C16 BS3100
- staliwa odporne na ścieranie
L210H21NM, L210H21, L210H21S (PN-90/H-83161)
L120G13 (PN-88/H-83160)
- staliwa żaroodporne
1.4848 (G-X40CrNiSi 25 20) DIN 17465
1.4859 (GX 10NiCrNb 3220) DIN 17465
1.4506 (X5NiCrMoCuTi 2018) SEW400
1.4857 (X5CrNiMoNb 25 25) DIN 8556
LH18S2 PN-86/H83158
LH25N19S2, LH26N4S2, LH26 PN-90/H-83159
LH17N37S2G, LH23N18G PN-90/H-83159

http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/kraty_kosze.jpg
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/ruszt.jpg
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/page.jpg
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/zu.jpg
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/rdzenie_rur_z_radiatorem_Cr_22_.jpg
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/pr_ba_cisnieniowa_odlewow_chromowych.jpg
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/ruszt_szwedzki.jpg
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/model1.jpg
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/model2.jpg
http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/pag.jpg

- inne stopy staliwa na życzenie
formujemy maszynowo w skrzynkach 30x40, 50x60cm, 40x70cm, 80x80cm,80x100 oraz 100x100cm (waga do 150 kg/szt.)
oraz ręcznie (waga głównie do 700 kg/szt.;długość do 400 cm; mniejsze serie do 3000 kg/szt.)
w masach chemoutwardzalnych, na sucho i przy użyciu sypkich mas samoutwardzanych SMS i żywic
w procesie no bake alpha-set.


ODLEWY ALUMINIOWE (AK11, AlSi12, AK9, AlSi10Mg, AK7, AK64, AK132, DIN 226 i inne) wykonujemy
ciœnieniowo (waga od 0,05 do 6,0 kg/szt.) na poziomych maszynach zimnokomorowych, na kokilarkach (do 50 kg), w kokilach otwieranych rêcznie
(do 20 kg) oraz w piasku formowane rêcznie (do 800 kg/szt.; d³ugoœæ do 400 cm).


ODLEWY MOSIʯNE (Mo58, MK80, MM47, MA58, inne) wykonujemy ciœnieniowo na poziomych maszynach zimnokomorowych, w kokilach, rêcznie. Tak¿e tuleje i wa³ki formowane odœrodkowo do
œrednicy max.800 mm oraz odlewy wykonywane metod¹ traconego wosku
(tak¿e odlewy artystyczne).


ODLEWY OŁOWIANE (Pb 99,5% i stopy np.OT2, OT3, PbSb6, OT7, OT13 z antymonem)
waga głównie do 5000 kg/szt., formujemy z reguły ręcznie w masach mokrych lub chemoutwardzalnych lub odlewamy kokilowo.
inne metody zależnie od wyrobu.


Ponadto: ODLEWY CYNKOWE i ZnAl (Z40,Z41; odlewnictwo ciśnieniowe,kokilowe i piaskowe,anody cynkowe), MAGNEZOWE (odlewanie anod i innych odlewów).


Wystawiamy atesty odlewnicze 3.1 (PN-EN 10204,DIN 50049 - skład chemiczny ze spektrometru emisyjnego ARL,testy wytrzymałości,twardości,wydłużenia).

Do wykonywania rdzeni odlewniczych stosowane
s¹ technologia Cold Box,Hot Box, dwutlenek wêgla i ¿ywice.

Bêbnowanie, œrutowanie mechaniczne (œrut staliwny,
kulki szklane, œrut chromowo-niklowy,œrut nierdzewny), piaskowanie.

Szeroka gama pokryæ galwanicznych (Zn, Cr, Ni, Cd,
anodowanie) i malarskich (malowanie proszkowe, natryskowe, zanurzeniowe).

Obróbka termiczna (T4, T5, T6, T7; hartowanie, wyzarzanie normalizujace, zmiekczajace, odprezajace, ulepszanie cieplne, przesycanie, sorbityzacja, inne) i chemiczna.
Wykonawstwo modeli odlewniczych z drewna, ¿ywic, aluminium.

Produkcja kokil i form ciœnieniowych.
Obróbka skrawaniem (CNC i konwencjonalne; toczenie, wytaczanie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie, szlifowanie, polerowanie, honowanie) i spawanie odlewów.
Prace monta¿owe. Konstrukcje.

ZAOPATRYWANE BRANŻE:
- motoryzacyjna (wloty i wyloty do chłodnic międzystopniowych, pokrywy, stopnie schodowe do samochodów ciężarowych, koła zamachowe, tarcze i bębny hamulcowe, obudowy skrzyń biegów),

- maszyn rolniczych (koła uprawowe, walce Cambridge, Campbell/waly Cambella, Packerring, Crosskill; wały ugniatające Campbella),tuleje, piasty, obciążniki zeliwne do ciągników, przeciwciężary, korpusy, pokrywy, osie, włóki),

- stoczniowa i jachtowa (śruby napędowe, wirniki, elementy silników okrętowych, głowice, tuleje, tłoki, kolektory, wloty rozgałęzione i wyloty, kolektory wydechowe do silników, kile, balasty, kostki balastowe, pachołki cumownicze, rożki cumownicze),

- budowy maszyn (obudowy skrzyń biegów, korpusy maszyn i przekładni, skrzynie przekładniowe, piasty, koła klinowe, koła pasowe, koła zębate, wałki, pręty,płaskowniki, tuleje w tym kołnierzowe, rury grubościenne, płaskowniki, panewki, obudowy oprawy łożysk, pierścienie uszczelniające, kołnierze, pokrywy, pokrywki, stojaki, kadłuby, inne odlewy wg życzenia),

- oświetleniowa (słupy oświetleniowe, korpusy, wysięgniki),

- sanitarna i instalacyjna (armatura przemysłowa,
wodociągowa i kanalizacyjna wg normy EN 124 z żeliwa
sferoidalnego i szarego,pompy z żeliwa,aluminium i brązu,
kształtki,złącza kołnierzowe, kielichowe i kołnierzowo-
kielichowe,zwężki kołnierzowe FFR,trójniki kołnierzowe T,
łuki FFK,kolana kołnierzowe i stopowe,króćce
jednokołnierzowe FW i króćce dwukołnierzowe FF,
włazy i wpusty klasy A50,B125,C250,D400,teleskopy,
hydranty,zasuwy,opasko-nawiertki,skrzynki uliczne,
przepustnice,trójniki boso-kołnierzowe,zawory zwrotne,
stopnie kanałowe-włazowe; korpusy wodomierzy),

- kolejnictwo (sprzęgła,wkładki hamulcowe,obciążniki trakcyjne,koła),

- górnictwo i przemysł wydobywczy surowców mineralnych i skalnych (części zamienne do kopalni: krążniki, koła jezdne i zębate klocki hamulcowe, wykładziny do młynów, klasyfikatorów, elementy przenośników; części zamienne do kruszarek szczękowych, stożkowych, udarowych, młotkowych, produkcji krajowej i zagranicznej jak również granulatorów stożkowych, płyty bezpiecznikowe i rozporowe, szczęki stałe i ruchome, pierścienie labiryntowe, kliny boczne, listwy łożyskowe, belki oporowe, kliny nastawne, tuleje z brązu i żeliwa, młotki jednootworowe i dwuotworowe, kowadła, płyty górne i czołowe, ruszta,segmenty boczne,listwy udarowe, płaszcze i stożki,panewki stożkowe,panewki cylindryczne,tuleje stożkowe i cylindryczne, łożyska kuliste z brązu, wkładki oporowe),

- przemysł cementowo-wapienniczy (płyty wykładzinowe do młynów, części do przenośników, cylpepsy)

- budownictwo (płyty trudnościerne do kruszarek i innych maszyn budowlanych, koronki wiertnicze,cylpepsy; obciążniki żeliwne do wind,zęby do koparek, zęby do łyżek ładowarek; części zamienne do węzłów betoniarskich tj. łopatki mieszające i zgarniające,ramiona mieszalników, wykładziny denne i boczne; części zamienne do wytwórni mas bitumicznych: łopatki mieszalników, płytki mieszalników, ramiona mieszalników),

- roboty publiczne (mała architektura: ławki,słupki, kraty pod drzewa,kosze),

- meblowa (akcesoria meblowe,okucia budowlane,klamki drzwiowe,zawiasy),

- elektrotechniczna (mufy kablowe,korpusy),

- chemiczna (armatura),

- energetyczna (ruszta,odlewy do elektrowni wiatrowych, przewody pyłowo-powietrzne, kolana,trzymacze; elementy turbin wodnych, elementy pieców c.o.: drzwiczki, rusztowiny, płyty i płytki żeliwne do wkładów,pieców kasetowych; elementy kotłów,zasuwy,kominki),


Zapytania ofertowe i zamówienia hurtowe prosimy przesy³aæ e-mailem lub faxem.

Dokumentację e-mailem prosimy przesyłać jako pliki: .jpg,.pdf,.igs lub .tiff (zdjęcia i rysunki), .doc (teksty), .dwg,.dxf (rysunki cad), .stp,.stl (rysunki 3D). Słuzymy pomocą w doborze stopu - prosimy o możliwie dokładne określenie warunków pracy odlewów (np.uklad sił-nacisków,temperatura, ciśnienie,medium przepływające...).

Dobrze przygotowane zapytanie ofertowe gwarantuje szybszą ofertę z naszej strony. Bardzo dobrze jeśli zapytanie zawiera informacje o wybranym stopie,ilości planowanych odlewów (na rok lub m-c lub/i na partię),wage jednostkową lub objętość, rysunek z wszystkimi wymiarami (lub choć z gabarytowymi; jeśli są dostępne oddzielne rysunki obróbkowe i surowych odlewów z naddatkami to jeszcze lepiej), informacje o wykańczaniu wyrobu, o modelach /formach (czy są do przejęcia czy tez mamy skalkulować nowe).


Zapraszamy do wspó³pracy! Czekamy na Panstwa zapytania i zamówienia (najlepiej drogą e-mailową). Sprawdź nasze ceny i naszą jakość.Stålgjuteri. Stålgjutgods. Varmhållfast Stål. Segjärn. Nihard. Rostfritt Gjutgods. Turbinblad, G-X5CrNi 13 4 - 1.4313, CA6NM, 304L, CF3, Järngjuteri. GJUTERI SOBOWIDZ. Gjutjärn. Ni-Resist. Aducerjärn, CNC Bearbetning. Membranpumpar. Pumpar. Gråjärn. SS 0115-00, SS 0120-00, SS 0125-00. Sfäroidal Järn. Vitjärn. No Bake Gjutgods. Aluminium. Bly. Brons. Mässing. GJS 400-15, GJS-500-7, GJS 600-3. 400-18LT. ADI 800-8. GS 45, GS 52. GJS 400-18 LT. SS 0717-15, SS 0717-02, SS 0727-02, SS 0732-03, SS 0737-01. AlSi10Mg. D5S. Seghärdningsstål. Kromlegerat Slitgods. Skalformning ISO 8062, CT 8, 9, 10. Handformning. Aluminiumbrons SS 5716. Konstgjuteri. Gjuterimodeller. Exteriörbelysning. Polen > Sverige. SEW 595, 2.4680, G-NiCr50Nb, EN 10295, 2.4813. SS 0717-15, SS 0717-02, SS 0727-02, SS 0732-03, SS 0737-01. SS 0466. SS 2223, 2224. SS 2225-23, -24, 2234. SS 1306, 1505, 2172, 1606. EN AB-43400, 44300, 46000, 46500, 47100, 51200, EN AB-43000, 43100, 43200, 44100, 44200, 45000, 46200, 47000, EN ul. T.Kościuszki 21, 83-033 Sobowidz (n. Gdansk, pomorskie) POLEN / POLAND / POLSKA (Centraleuropa) tel. 0048-58-3477794, 3423740, tel. komórkowy / GSM / Mobile: 0048-601-912578 (Deutsch), 0048-602-390062 (English), fax 0048-58-6828226 e-mail: sobowidz@sobowidz.com , www: sobowidz-foundry.tripod.com/technical_offer_en.htm GJUTERI SOBOWIDZ - sedan 1983 No Bake Gjutgods, resin bonded sand castings Gjutjärn - Stålgjutgods Segjärn - Sfäroidal järn - Gråjärn Ni-resist. D5S. Nihard. Ni Hard. Ni-hard. GJS 400-15, GJS-500-7, GS 45, GS 52 Aluminium - Brons - Mässing - Zink - Bly Blytak, Blyplattor, Kobbertak, Zinktak, Sinktak. Blyplader, Blytag, Bleidach, Bleiplatten, Blei, Bly, blyplater, X-ray rooms, Roentgen rooms. >> http://sobowidz-foundry.tripod.com/technical_offer_en.htm <<<- No-Bake Järngjuteri Stålgjuteri Jerngjuteri PRECISIONSGJUTGODS Centrifugalgjutna rör, ringar och flänsar CNC Bearbetning check our prices & quality! we are waiting for your inquiry. Välkommen till Sobowidz. vid frågor kontakta oss! GJUTERI SOBOWIDZ - sedan 1983: Gjutgods *** Stålgjuteri, Stålgjutgods Stål och Specialstål Konstruktionsstål SS 1306, 1505, 2172, 1606, DIN GS 25, GS 38, GS 45, GS 52, GS 60, GS-20Mn5 1.1120, GS-20MnMo5 5, GS-22MnCrMo5, Seghärdningsstål SS 2225-23, -24, 2234 (EN, ASTM), * Varmhållfast stål SS 2223, 2224, G-X30CrSi6 - 1.4710 Max Temp. 800°C, G-X40CrSi17 - 1.4740 Max Temp. 900°C, G-X40CrSi23 - 1.4745 Max Temp. 950°C, G-X40CrNiSi27 4 - 1.4823 Max Temp. 1050°C, G-X40CrNiSi22 9 - ~1.4826 Max Temp.1000°C, G-X40CrNiSi25 12 - ~1.4837 Max Temp.1100°C, 1.4848 (G-X40CrNiSi25-20) DIN 17465, 1.4859 (GX 10NiCrNb 3220) DIN 17465, 1.4506 (X5NiCrMoCuTi 2018) SEW400, 1.4857 GX40NiCrSi35-26, X5CrNiMoNb25-25 DIN 8556, G-X160CrSi30, EN 10295, G-X30CrSi6 1.4710 max temp.800°C wg EN 10295, G-X40CrSi17 1.4740 max temp. 900°C, G-X40CrSi23 1.4745 max temp. 950°C, G-X40CrNiSi27-4 1.4823 max temp.1100°C, G-X40CrNiSi22-9 ~1.4826 max temp.1000°C, G-X40CrNiSi25-12 ~1.4837 max temp.1100°C G-X40CrSi28 1.4776, G-X160CrSi30, GX160CrSi18 1.4743 DIN EN 10295 max temp.900°C, GX25CrNiSi18-9 1.4825 EN 10295 max temp.900°C, GX40CrNiSiNb24-24 1.4855 EN 10295 max 1050°C, G-NiCr28W 2.4879 DIN EN 10295 max temp.1150°C, G-CoCr28 2.4778 DIN EN 10295 max temp.1200°C, G-NiCr50Nb 2.4680 DIN EN 10295 max temp.1050°C, G-NiCr15 2.4815 DIN EN 10295 max temp.1100°C, DIN 17465: G-X40CrSi29, G-X25CrNiSi18 9, G-X25CrNiSi20 14, G-X30CrNiSiNb24 24, G-X45NiCrSi35 25, G-X40NiCrNb35 25, G-X40NiCrSi38 18, G-X40NiCrSiNb38 18, G-NiCr28 W, 1.4729 GX40CrSi13, 1.4740 GX40CrSi17, 1.4745 GX40CrSi24, 1.4776 GX40CrSi28, 1.4777 GX130CrSi29, grate bars, Rostelemente, 1.4806 GX40NiCrSi35-17, 1.4807 GX40NiCrSiNb35-18, 1.4823 GX40CrNiSi27-4, 1.4825 GX25CrNiSi18-9, 1.4826 GX40CrNiSi22-9, 1.4832 GX25CrNiSi20-14, 1.4837 GX40CrNiSi25-12, 1.4849 GX40NiCrSiNb38-19, 1.4852 GX40NiCrSiNb35-25, 1.4855 GX40CrNiSi, 1.4857 GX40NiCrSi35-25, 1.4859 G-X10NiCrSiNb32-20, 1.4865 G-X40NiCrSi 38-18, 1.4869 GX50NiCrCoW35-25-15-5, 1.4874 GX50NiCrCo20-20-20, 1.4889 GX40NiCrNb45-35, X10CrAlSi25, EN DIN NF BS 10095 - SUH 446 JIS G 4312 max temp.1200°C, * rostfritt gjutgods, 316, 316L, 305, 304 G-X5CrNi 13 4 - 1.4313, inox - EN 10283 (1998) G-X8CrNi13 1.4008, G-X4CrNi13 4 1.4317, G-X10CrNi18 8 1.4312, G-X5CrNiNb18 9 1.4552, G-X10CrNiMo18 9 1.4410, G-X6CrNiMo18 10 1.4408, G-X5CrNiMoNb 18 10 1.4581; 1.4031 (X38Cr13), 1.4301 (X5CrNi1810) DIN 17440 1.4308 (G-X6CrNi189), 1.4313 (G-X5CrNi 13 4) DIN 17445 1.4340 (G-X40CrNi 27 4) SEW410 1.4408(G-X6CrNiMo 18 10), 1.4410(G-X10CrNiMo 18 9), 1.4853 (X10CrNiMoNb 18 12) DIN 17445 1.4542 (X5CrNiCuNb 17 4) DIN 17440 1.4729 (G-X40CrSi13) DIN 17465 G43200 AISI 4320 CF8M - ASTM A351, CA6NM - ASTM A487, SS-stal 2343-12 SS 142343 304C15, 316, 316C16, 317C16 BS3100 GX5CrNi13-4, 1.4313, GX5CrNi19-10, 1.4308, GX5CrNiMoNb19-11-2, 1.4581. 1.4313 1.4057. 1.4136S GX-50CrMo29 2 Water Turbines. Hydro Power Castings. Blades. stainless steel CA6NM, 304L / CF3, Membranpumpar med pumphus i rostfritt stål Tryckluftsdriven membranpump för aggressiva, lätt brännbara vätskor, alla neutrala vätskor t.ex. olja, smörjolja, vatten, avloppsvatten, lösningsmedel, organiska syror, förtunningsmedel Membranpumpar Turbiner : Vattenturbin, Kaplanturbin, Francisturbin, Peltonturbin, Turbinblad, vattenkraftverk, duplex Lean Duplex: 1.4062; 1.4162; 1.4463, Duplex: 1.4462; 1.4468; 1.4470, Super Duplex: 1.4410; 1.4501, 1.4301 - V2A 1.4401 - V4A 1.4008 - EN 10213 1.4317 - EN 10283 1.4408 - EN 10213 SS2324 / AISI329 / 1.4460 / X3CrNiMoN27-5-2 Materialvalen sker främst mot behoven: Korrosion (rost, syra), Errosion (nötning) Värmetålig, Svetsbar, Hög hållfasthet Glödning av stål, gjutjärn, metaller Seghärdning *** Gjutjärn Segjärn kval.SS140717-0737: SS 0717-15, SS 0717-02, SS 0727-02, SS 0732-03, SS 0737-01 Gråjärn kval.SS140120-0130: SS 0115-00, SS 0120-00, SS 0125-00 Järngjuteri http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/ Sfäroidal järn, Aducerjärn, Segjärn EN-GJS-400-15 (EN 1563:2000, EN-JS 1030 GGG 40), EN-GJS-500-7 (EN-JS 1050, GGG 50); EN-GJS-350-22-LT (EN-JS 1015, GGG 35.3, 0.7033), EN-GJS-350-22-RT (EN-JS 1014), EN-GJS-350-22 (EN-JS 1010), EN-GJS-400-18-LT (EN-JS 1025, GGG 40.3, 0.7043), EN-GJS-400-18-RT (EN-JS 1024), EN-GJS-400-18 (EN-JS 1020, GGG 40), EN-GJS-600-3 (EN-JS 1060, GGG 60, 0.7060), EN-GJS-700-2 (EN-JS 1070, GGG 70, 0.7070), EN-GJS-800-2 (EN-JS 1080, GGG 80, 0.7080). EN-GJS-900-2 ADI GJS 800-8 Vitjärn SS 0466 NiResist. Ni Resist D-2 acc. to A 439 / GGG-NiCr 202 DIN 1694 - 0.7660 D-2 C - A 439 / GGG-Ni 22 DIN 1694 - 0.7670 D-2 M, A571 Class 2/ GGG-NiMn 234 DIN 1694- 0.7673 D-3 - A 439 / GGG-NiCr 303 DIN 1694 - 0.7676 GGG-NiCrNb 202 DIN 1694 - 0.7659 D-2 B - A 439/ GGG-NiCr 203 DIN 1694 - 0.7661 D-5 - A 439 / GGG-Ni 35 DIN 1694 - 0.7683 D-5 B - A 439/ GGG-NiCr 353 DIN 1694 - 0.7685 D-5 S - A 439/GGG-NiSiCr 35 5 2 DIN 1694 - 0.7688 D-3 A - A 439 / GGG-NiCr 301 DIN 1694 - 0.7677 D-4 - A 439 / GGG-NiSiCr 3055 DIN 1694 - 0.7680 D-5 S + Mo / GGG-NiSiCr3552 + Mo GGL-NiCr20 2 * Si-Mo: EN-GJS-XSiMo 4.05 GGG SiMo 4.05 (4%Si,0,5%Mo), EN-GJS-XSiMo 4.10 GGG SiMo 4.10 (4%Si,1%Mo), EN-GJS-XSiMo 5.10 GGG SiMo 5.10 (5%Si,1%Mo), GGGSiMo51, GGG SiMo 3.8 / 0,6 (3,8% Si, 0,6% Mo), Kromlegerat slitgods (Diamax), * Nickelegerat slitgods (Ni-Hard, Nihard, Ni hard) EN-GJN-HV550 (Ni-Hard 1, HRC>52), EN-GJN-HV600 (Ni-Hard 4, HRC>54), EN-GJN-HV600(XCr14, G-X300CrMo153) HRC>54, EN-GJN-HV600(XCr18, G-X260CrMoNi2021) HRC>54 acc. to EN 12513:2011 EN-GJN-HV520 / EN-JN2029 HV min.520 - G-X 260 NiCr 4 2 (DIN 1695), 0.9620 EN-GJN-HV550 / EN-JN2039 HV 550 - G-X 330 NiCr 4 2 , 0.9625 EN-GJN-HV600 / EN-JN2049 HV 600 - G-X 300 CrNiSi 9 5 2 , 0.9630 EN-GJN-HV600 (XCr11) EN-JN3019 HV min.600 EN-GJN-HV600 (XCr14) EN-JN3029 HV 600 G-X 300 CrMo15 3, 0.9635; G-X 260 CrMoNi 15 2 1, 0.9640 EN-GJN-HV600 (XCr18) EN-JN3039 HV 600 G-X 260 CrMoNi 20 2 1 , 0.9645 EN-GJN-HV600 (XCr23) EN-JN3049 HV 600, G-X 260 Cr 27, 0.9650; G-X 300 CrMo 27 1, 0.9655 EN-GJN-HV350 (DIN EN 12513) EN-JN2019 G-X300NiMo3Mg (DIN 1695) 0.9610 Hartguss GJH - X300CrNi9-5 Normen: DIN 1695 - DIN EN 12513 - ASTM A 532-87 - BS 4844 : 1986 < 700 kg * Gråjärn EN-GJL-150 EN-GJL 1020 GG 15, EN-GJL-200 EN-JL 1030 GG 20, EN-GJL-250 EN-JL 1040 GG 25, EN-GJL-300 EN-JL 1050 GG 30, EN-GJL-350 EN-JL 1060 GG 35 acc.to EN 1561 < 3000 kg Membranpumpar med gjutjärnshus, dubbelmembranpump, tryckluftdrivna membranpumpar för neutrala medier som olja, smörjolja, vatten / avloppsvatten, alkaliska vätskor, svaga saltlösningar Spectroanalys ARL, spectrolaboratorium digital bordsspectrograf 3.1 certifikat, ultraljudsundersökning, sprickindikering, röntgen Skalformning ISO 8062, CT 8-12 för serie gods, handformning för små serier, toleransnivå för metoden är ISO 8062, CT 11-13, A3 - EN 1370 *** ALUMINIUM Aluminiumgjutning, Sand - och formgjutning: EN AB-43400, 44300, 46000, 46500, 47100, 51200, EN AB-43000, 43100, 43200, 44100, 44200, 45000, 46200, 47000, EN AB-48000, 51000, 51100, 51300, 51400, EN-AB-21000, 21100, 42100, 42200, 43300, 44000, EN AB-41000, 42000, 44400, 45100, 45200, 45300, 45400, 46100, 46300, 46400, 46600, 71000 DIN 226, EN AlSi10Mg, AlSi12, AlSi12Fe, AlSi12Cu, AlSi12CuFe, AlSi7Mg0,3 , AlSi8Cu3, AlMg3, AlSi9Cu3, AlSi21CuNi, AlSi13Mg1CuNi, AlSi9Mg, AlSi6Cu4, AlSi5Cu2, AlSi5Cu1, AlMg10, AlMg5Si1, AlCu4, AlCu4TiMg, EN AlSi10Mg(Fe), AlSi12(Fe), AlSi9Cu3(Fe), AlSi9Cu3(Fe(Zn), AlSi12Cu1(Fe), AlMg9, EN AlSi10Mg(a), AlSi10Mg(b), AlSi10Mg(Cu), AlSi12(b), AlSi12(a), AlSi6Cu4, AlSi8Cu3, AlSi12(Cu), EN AlSi12CuNiMg, AlMg3(b), AlMg3(a), AlMg5, AlMg5(Si), EN AlCu4MgTi, AlCu4Ti, AlSi7Mg0,3, AlSi7Mg0,6, AlSi9Mg, AlSi11, EN AlSi2MgTi, AlSi7Mg, AlSi9, AlSi5Cu3Mg, AlSi5Cu3Mn, AlSi5Cu1Mg, AlSi5Cu3, AlSi11Cu2(Fe), AlSi7Cu3Mg, AlSi9Cu1Mg, AlSi7Cu2, AlZn5Mg, < 600 kg http://sobowidz-foundry.tripod.com/TECHNICAL_OFFER_EN/pcs/fon2.jpg http://sobowidz-foundry.tripod.com/TECHNICAL_OFFER_EN/pcs/fon3.jpg Kokillgjutning, Membranpumpar med pumphus i aluminium Sprutpressning / Pressformgjutning i aluminium, zamak, mässing - konstruktion av formar NC- mekanisk bearbetning, grovbearbetning, Värmeresistent Målning - pulvermalning (RAL), Pulver lakering ***BRONS - Mässing - Koppar Bronslegeringar Rödgods/Brons SS 5204 (Rg-5), Rg7, Rg10, Aluminiumbrons SS 5716, CuAl10Fe3Mn2, CuAl10Fe4Ni4, CuAl10Fe5Ni5, Konstgjuteri Vaxmetoden (CT5-6, ISO 8062), Skyltar,Bokstäver,Gravkonst,Skulptur, Reliefer,Minnesskyltar,Galaskyltar,Bro & vägskyltar (grönpatinerad,svartpatinerad,brunpatinerad,grovpolerad) >>> http://sobowidz-foundry.tripod.com/art_casting_en.htm >>> http://sobowidz-foundry.tripod.com/art_castings_kunstguss/ Lyktor,Figurer,Dekoratoner,Texter,Kors DIN 17656: 2.1051, 2.1050(SnBz10), 2.1052(SnBz12), 2.1061, 2.1060; Rg10 - 2.1087, 2.1086; Rg5 - 2.1097, 2.1096; Rg7 - 2.1090; 2.0941, 2.0976, 2.1177, DIN 1705, 1714, 1716 - DIN EN 1982 *** BLY < 6000 kg, Blygjuteri, Blykölar *** ZINK, Zamak, Zinkgjuteri Pressgjuteri, Konstgjuteri, Precisionsgjuteri, Järngjuteri, Metallgjuteri, Stålgjuteri, Aluminiumgjuteri, Mässingsgjuteri, Gelbgjuteri Prototypgjuteriet Mekaniska Verkstad, Metallgjuteriet Gjuteriteknik, Metallteknik, Gjuteriservice Pulverlackering - vaetlackering Marinprodukter - Offshore - Pumpar - Teknisk armatur, Ventiler Vi kan erbjuda armaturer av olika material och dimensioner för alla Dina krav och behov. Våra produkter är tillverkade av högsta kvalité för att klara både extrem kyla och värme, olika medier samt höga tryckförhållanden. Komponenter för fordons-, vindkrafts- och verkstadsindustrin, Vindkraftskomponenter, Turbiner (olika typer), Gruv- och mineralbearbetningsindustri, Bergborrutrustning, Process-industri (Gruvor, pappersbruk etc.), Energi-industri (Värmeverk, fjärrvärme etc), VVS-industri (Industrifirmor, Installationsfirmor etc), Komponenter för Truckar, Pumptillverkare, Trucktillverkare, Skogsindustrin, Gruvindustrin, Mineralbearbetning, Energisektorn, kärn-, vind-, vattenkraft, Järn o stål tillverkning, Fordonstillverkning, Järnväg samt rälsfordon, motvikter, balansvåg > hissar, lyftkranar, klaffbroar. Bromskomponenter, Komponenter för tåg Tryckerimaskiner, Högtryckspressar, Träbearbetnings- och cellulosaindustri Verktygsmaskiner, Turbomaskiner, Centerlessmaskiner Livsmedelsindustri, Kemisk industri, Biovarma, biomass boilers, Fjernvarmens, fjernvarmesystemer, fjarrvarme, narvarme, Produkter til fjernvarme Stålverksutrustning (slit-, reservdelar, etc.), Lyftkranar och hissar, http://sobowidz-foundry.tripod.com/technical_offer_en.htm Modelltillverkning, Gjuterimodeller (aluminium, epoxy, stål), Prototyptillverkning, CMM-Mätning, Verktygstillverkning, Fixturtillverkning, gjutteknologi, gjuten design, Produktoptimering, .se .nu .no .fi BELYSNING: exteriörbelysning, interiörbelysning Gatbelysning, Parkbelysning; Gårdsbelysning, Trädgårdsbelysning, Klassisk utomhusbelysning, Kulturbelysning: Vägbelysning, Gatubelysning Stolpbelysning & Fasadbelysning Utelampor, Utebelysning, Led Lyktor, Lykthus, Belysningstolpar, Lyktstolpar Stolpe, Väggfästen, Stolpfästen Urnor, Gjutjärnsurnor, Trädgårdurnor Fontäner, Vattenpumpar, Vattenhoar, Byggnadsvård Staket & Grindar, Gjutjärnsstaket Cykelställ, Pollare & Rörstolpar Markgaller & Stamskydd Möbler, Parksoffa, Gjutjärnssoffa Papperskorgar Solur, Fackla, Dekoration Kanoner Spiraltrappa, Lusthus, Kulturjern Kaminen Tillbehör http://sobowidz-foundry.tripod.com/products_en.htm Export (40%): Tyskland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien, Estland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Ungern, Österrike, USA, Schweiz, Island ----------------------------------------------- Office hours: 7:00-19:00 (time zone: GMT London + 1 hour) OUR BANK: ING Bank Slaski S.A. Oddz.Reg.GDANSK IBAN PL 42 1050 1764 1000 0023 1964 0906 swift code: INGBPLPW http://www.ingbank.pl REGON / Registered in Poland No.191474250 E.C.VAT No.: PL 5920001319 main e-mail: sobowidz@sobowidz.com (if ORDB please try to: sobowidz@wp.pl ) MAP - HOW TO REACH US (press below): >> http://sobowidz-foundry.tripod.com/contact_us_en.htm >> http://www.autostradaa1.pl/ (new north-south highway A-1 near Sobowidz; Sobowidz is 9 km from Stanisławie exit (near Tczew) >> Rukosin >> Dalwin >> Sobowidz (9 km from A1) Geographical position (GPS): 18*35\'58.20" E & 54*08\'44.68" N Our foundry is situated 30 km south from Gdansk-Danzig and ferry to Nynashamn-Stockholm and 50 km from Gdynia and ferry to Karlskrona. Everyday FERRIES between Gdynia & Karlskrona http://www.stenaline.pl and between Gdansk & Nynashamn near Stockholm http://www.polferries.pl Direct deliveries by trucks to Sweden within 24-48 hours FLIGHTS Everyday direct flights by Lot,SAS,Lufthansa,Finnair,EasyJet,SkyEurope,WizzAir,Ryanair from international Gdansk Lech Walesa Airport to: Warsaw,Stockholm,Helsinki,Turku,Oslo, London,Dublin,Edinburgh,Liverpool,Birmingham, Manchester,Copenhagen,Bristol, Frankfurt,Hamburg,Muenchen,Dortmund,Luebeck,Koeln/Bonn,Amsterdam,Balcelona,Rome and other European cities. Check here: http://www.airport.gdansk.pl/ European low cost airlines which offers flights to Gdansk: http://www.wizzair.com http://www.ryanair.com Our export office & exhibition hall in Gdansk is situated only 4 km from the airport in Villa Decor,80-292 Gdansk, Niedzwiednik Street 21. Geographical position of the Gdansk office (GPS): 18*33\'59.47" E & 54*22\'34.59" N please inform us about your visit in advance.thank you. you will be our guest of a day! Some HOTELS in cities Gdansk and Sopot: + http://www.dworoliwski.pl/en_US/glowna small five star hotel in a restored XVIIth cent.manor +http://www.scandichotels.com/en/Hotels/Countries/Poland/Gdansk/Hotels/Scandic-Gdansk/ on the opposite side to Central Railway Station in Gdansk (100 m from CRS) + http://www.hotelopera.pl/eng/ (hotel Opera) small high quality hotel in Sopot + http://www.hotel-lival.pl (hotel Lival) small high quality hotel in Gdansk near the seaside + http://www.orbis.pl/ Accor network of hotels ** HOLIDAYS in Poland e.g. in 2014: New Years Day 1st Jan., Epifaneia Day of 3 Kings 6th Jan., Easter 20th & 21st April, May Day 1st May, Constitution Day 3rd May, Corpus Dei 19th June, Assumption Day & National Holiday 15th Aug., All Saints Day 1st Nov., Independence Day 11th Nov., Christmas 25th & 26th Dec. various links: * http://www.zamek.malbork.pl/index.php medieval Teutonic Knights\' Order capitol castle in Malbork-Marienburg, 25 km from our foundry * http://www.postolowo.com very good golf club, only 12 km from our foundry ********** if ORDB,virus & spam protection please try to mail to: sobowidz@wp.pl ********** Gjutgods - Modeller Gjutjärns produkter Gjutjärn - Segjärn - Gråjärn - Sfäroidal Järn Stålgjutgods Brons Rg5, Rg 7 - Mässing - Aluminium - Zink - Bly GJS 400-15, GJS-500-7, GJS 600-3 GS 45, GS 52, GGG 50, GJS 350-22 no-bake gjuteri, furan, alphaset phenol process resin bonded sand castings CNC, Ni-resist, D5S, Nihard, Ni Hard levererar kundanpassade gjutna produkter / detaljer till industrin i följande kvaliteer hög nötningsbeständighet, slitplåtar till rännor, stup, matare, rörböjar, inmatningrör, inmatning rör, kvarninfodringar maskinbearbetning färdigbearbetat Grått gjutjärn GRUVOR OCH GRUVFÖRÄDLING Kvarninfodringar  Maskindelar  Kundanpassat VERKSTADSINDUSTRI Slitdelar  Maskinkomponenter Kvalitéer:  Grått gjutjärn  Segjärn PROCESSINDUSTRI, Skanska NiHard  Diamax  Värmebeständigt Gråjärn och segjärn slitage- och korrosionslösning, gjuterispecialister, leverantör, Jernverk, gjuterier, gjuterinäringen, gjuteritekniker, gjuteridivisionen, gjuterichef, gjutgods, Västeuropa, Centraleuropa, Sverige, Danmark, cast steel, cast iron, bronze, brass, lead, zinc Sverige: Stockholm, Uppsala, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Malmö, Västerås, Örebro, Linköping, Jönköping, Norrköping Svenska Skandinavien, Norway, Norge, Finland, Suomi nordiska, norra Europa. GJUTERITEKNIK, Kryphållfasta legeringar, Varmhållfasta legeringar, Korrosionshärdiga legeringar, Speciallegeringar, Kopparlegeringar, Svetsmaterial, Rostfritt stål, G-X5CrNi 13 4 - 1.4313, EN-GJS-900-2, EN 1563:2011, EN-GJS-800-10, EN-GJS-800-10-RT, EN-GJS-900-8, EN-GJS-1050-6, EN-GJS-1200-3, EN-GJS-1400-1, EN 1564:2011, 750-500-11, 900-650-9, 1050-750-7, 1200-850-4, 1400-1100-2, 1600-1300-1, ASTM A897-06, EN-GJS-SiMo25-5, EN-GJS-SiMo30-7, EN-GJS-SiMo35-5, EN-GJS-SiMo40-6, EN-GJS-SiMo40-10, EN-GJS-SiMo45-6, EN-GJS-SiMo45-10, EN-GJS-SiMo50-6, EN-GJS-SiMo50-10, EN 16124:2011, 2.4680 - G-NiCr50Nb, DIN EN 10295 (Ni-Cr), 2.4813, SEW 595. GX5CrNi13-4, 1.4313, EN 10088-3, 1.4313 , X3CrNiMo13-4, ASTM-A 182-F6NM430F, UNS J91540, BS 425C11, SEL G-X5CrNi13-4 / X4CrNi13-4, JIS SCS5, AFNOR Z6CN13-04, DIN 17440, X4CrNi13-4 ; CA6NM, ASTM A487, GX5CrNi19-10, 1.4308, GX5CrNiMoNb19-11-2, 1.4581, GX40CrSi28 (1.4776), GX130CrSi29 (1.4777), G-X40CrNiSi27-4 (1.4823), GP240GR, GP240GH, 1.0619, GS-C25, GP280GH, EN 10213-2, CuAl10Fe4Ni4, CuSn10P. CuSn10Pb10, 2.4680 - G-NiCr50Nb DIN EN 10295 max temp.1050°C (min.46% Ni + 48-52% Cr) 2.4813 - SEW 595 max temp.1050°C ASTM / ASME : WCA A216/A 216-M-04, WCB A216/A 216-M-04, WCC A216/A 216-M-04, LCA A352/A 352M-03, LCB A352/A 352M-03, LCC A352/A 352M-03, M35-2 A494/A 494M -03a, CY40 A494/A 494M -03a, WC11 A217/A 217M-04, WC6 A217/A 217M-04, WC4 A217/A 217M-04, LC1 A352/A 352M-03, WC1 A217/A 217M-04, WC9 A217/A 217M-04, WC5 A217/A 217M-04, LC2 A352/A 352M-03, M25S A494/A 494M -03a, M30H A494/A 494M -03a, M30C A494/A 494M -03a, M35-1 A494/A 494M -03a, CW2M A494/A 494M -03a, CW6MC A494/A 494M -03a, CW12MW A494/A 494M -03a, N7M A494/A 494M -03a, N12MV A494/A 494M -03a, CW6M A494/A 494M -03a, LC9 A352/A 352M-03, LC3 A352/A 352M-03, LC4 A352/A 352M-03, C5 A217/A 217M-04, LC2-1 A352/A 352M-03, C12 A217/A 217M-04, C12A A217/A 217M-04, CA15 A217/A 217M-04, CA6NM A352/A 352M-03, CD3MN A890/A 890M-99, CF8 A351/A 351M-05, CF8A A351/A 351M-05, CF3 A351/A 351M-05, CF3A A351/A 351M-05, CF8C A351/A 351M-05, CF3M A351/A 351M-05, CF3MA A351/A 351M-05, CE20N A351/A 351M-05, CF3MN A351/A 351M-05, CF8M A351/A 351M-05, CF10M A351/A 351M-05, CF10 A351/A 351M-05, CF10SMnN A351/A 351M-05, CG3M A351/A 351M-05, CG8M A351/A 351M-05, CK3MCuN A351/A 351M-05, CE8MN A890/A 890M-99, CD4MCu A890/A 890M-99, CD6MN A890/A 890M-99, CD4MCuN A890/A 890M-99, CD3MCuN A890/A 890M-99, CD3MWCuN A890/A 890M-99, CH8 A351/A 351M-05, CH10 A351/A 351M-05, CH20 A351/A 351M-05, CE3MN A890/A 890M-99, CG6MMN A351/A 351M-05, CK20 A351/A 351M-05, HK30 A351/A 351M-05, HK40 A351/A 351M-05, CN3MN A351/A 351M-05, CN7M A351/A 351M-05, HT30 A351/A 351M-05, CT15C A351/A 351M-05, CU5MCuC A494/A 494M -03a, CX2MW A494/A 494M -03a, CX2M A494/A 494M -03a, CA-15 A743/A 743M-98A, CA-15M A743/A 743M-98A, CA-28MWV A743/A 743M-98A, CA-40 A743/A 743M-98A, CA-40F A743/A 743M-98A, CA-6N A743/A 743M-98A, CA-6NM A743/A 743M-98A, CB-30 A743/A 743M-98A, CB-6 A743/A 743M-98A, CC-50 A743/A 743M-98A, CE-30 A743/A 743M-98A, CE8MN A351/A 351M-05, CF10MC A351/A 351M-05, CF10SMnN A743/A 743M-98A, CF-16F A743/A 743M-98A, CF-16Fa A743/A 743M-98A, CF-20 A743/A 743M-98A, CF-3 A743/A 743M-98A, CF-3M A743/A 743M-98A, CF-3MN A743/A 743M-98A, CF-8 A743/A 743M-98A, CF-8C A743/A 743M-98A, CF-8M A743/A 743M-98A, CG-12 A743/A 743M-98A, CG-3M A743/A 743M-98A, CG6MMN A743/A 743M-98A, CG-8M A743/A 743M-98A, CH-10 A743/A 743M-98A, CH-20 A743/A 743M-98A, CK-20 A743/A 743M-98A, CK-35MN A743/A 743M-98A, CK-3MCuN A743/A 743M-98A, CN-3M A743/A 743M-98A, CN-3MN A743/A 743M-98A, CN-7M A743/A 743M-98A, CN-7MS A743/A 743M-98A, Grade 60-30 A27/A 27M-95 R, Grade 65-35 A27/A 27M-95 R, Grade 70-36 A27/A 27M-95 R, Grade 70-40 A27/A 27M-95 R, Grade N-1 A27/A 27M-95 R, Grade N-2 A27/A 27M-95 R, Grade U-60-30 A27/A 27M-95 R, ASTM A494 M-30-C, ASTM A494 M-35-1, ASTM A494 M-35-2, BS 3071 NAI, BS 3071 NA2, BS 3071 NA3, ASTM A494 CW-12MW, ASTM A494 CW6M, ASTM A494 CU5MCUC, ASTM A494 CX2MW, ASTM A494 CY-40, ASTM A494 CZ-100, ASTM A494 N-12MV, ASTM A494 N-7M, ASTM A494 CW6MC, ASTM A494 CW-2M, ASTM A995 J93372 (1B), ASTM A995 J93373 (1C), ASTM A995 J93345 (2A), ASTM A995 J93371 (3A), ASTM A995 J92205 (4A), ASTM A995 J93404 (5A), ASTM A995 J93380 (6A), 10213 GX2CRNIMON25-6-3-3 (1.4417), 10213 GX2CRNIMON26-7-4 (1.4469), 10213 GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470), 10213 GX2CrNiMoN25-6-3 (1.4517), 10213 GX2CrNiMoN25-7-3 (1.4417), ASTM A487 CA15, ASTM A743 CA6N, ASTM A487 CA6NM, ASTM A487 CB7CU-1, ASTM A487 CB7CU-2, ASTM A351 CF3, ASTM A351 CF3M, ASTM A351 CF3MN, ASTM A351 CF8, ASTM A351 CF8A, ASTM A351 CF8C, ASTM A351 CF8M, ASTM A351 CG6MMN, ASTM A351 CG8M, ASTM A351 CK20, ASTM A351 CG-3M, ASTM A351 CE8MN, BS3100 302C25F, BS3100 302C35, BS3100 302C15, 10213 GX2CRNI19-11 (1.4309), BS3100 304C15F, BS3100 304C12, BS3100 316C16, BS3100 318C17, 10213 GX5CRNI19-10 (1.4308), 10213 GX5CRNIMO19-11-2 (1.4408), ASTM A216 WCA, ASTM A216 WCB, ASTM A216 WCC, BS 3100A1, BS 3100A2, BS 3100A3, BS EN 10213 G17MN5 (1.1131), BS 3100A4, BS EN 10213 G20MN5 (1.6220), BS 3100A5, BS 3100A6, BS3100 BW2, BS EN 10213 GP240GH (1.0619), BS EN 10213 GP280GH (1.0625), ASTM A217 WC6, ASTM A217 WC9, ASTM A352 LC3, ASTM A352 LCA, ASTM A352 LCB, ASTM A352 LCC, ASTM A487 10 CLASS A, ASTM A487 4B, ASTM A487 1C, BS 3100 B4, BS 3100 BT1/BT2/BT3, ASTM A217 C12, ASTM A217 C12A, ASTM A217 C5, 10213 G17CrMo5-5 1.7357, BS 3100 302 C35, BS 3100 302 C30, BS 3100 302 C40, BS 3100 302 C12, BS 3100 302 C11, BS 3100 302 C60, BS 3100 302 C11, 37 Ni/25Cr, 50 Cr/50 Ni/Nb, 24 Cr/24 Ni/1.5Nb, 35Ni/25Cr/Nb, 37Ni/18Cr/2Nb, 65Ni/18Cr, 55Ni/18Cr, ASTM A351 CK3MCUN, A341 CN7M, Gjuter järn och blykölar. järnkölar. EN-GJS-350-22-LT, EN-GJS-350-22-RT, EN-GJS-350-22, EN-GJS-400-18-LT, EN-GJS-400-18-RT, EN-GJS-400-18, EN-GJS-400-15, EN-GJS-450-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-14, EN-GJS-500-7, EN-GJS-600-10, EN-GJS-600-3, EN-GJS-700-2, EN-GJS-800-2, CuAl10Fe3Mn2 / CuAl10Fe5Ni5 / CuZn37Mn3Al2PbSi / CuZn35Ni3Mn2AlPb / CuCo2Be / CuBe2 / CuCr1Zr / CuNi2Si / CuNi10Fe1Mn / CuTeP / EN-GJL-250 / EN-GJS-400 / CuSn7Pb15 / RG7 / CuSn12 / CuSn8, Aluminium Bronzes (e.g. CuAl10Ni5Fe4), Phosphor Bronzes / Tin Bronzes (e.g. CuSn6, CuSn8), Continuous and Centrifugal Cast Bronzes (e.g. RG7, CuSn12-C, CuSn11Pb2-C, CuSn7Pb15-C), Special Brass / High Tensile Brass (e.g. CuZn37Mn3Al2PbSi, CuZn35Ni3Mn2AlPb, CuZn25Al5Mn4Fe3-C), High Copper Alloys (e.g. CuCr1Zr, CuCo1Ni1Be CuNi2Si, CuTeP), Copper-Nickel Alloys (e.g. CuNi10Fe1Mn, CuNi14Al3), Cast Iron (EN-GJL-250, EN-GJS-400-15), Kobolt, Koboltti, Cobalto, Cobalt, Kobalt, Cobaltum, Kobaltas, Kobalts, Koobalt, Nickel, Nikl, Nikel, Nikkel, Niquel, Nichel, Nikkeli, Nikal, Nikelo, Niccolum, Nikelis, Nikelj, Titan, Titanium, Titane, Titanio, Titani, Titaan, Titaani, Titanyum, Titanij, Titans, Titanas, Titano, Från idé, från formmodell till färdig produkt vid frågor kontakta oss! http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/51-palety-380aroodporne-kosze-kraty-hitzebestaendiger-stahlguss-eisenguss-hichrome-chromstahlguss?i=50 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/kraty_kosze.jpg http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/52-rostelemente-14777-14848-le-design-et-la-fabrication-des-barreaux-mobiles-gietwerk-grate-bar?i=51 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/52-rostelemente-14777-14848-le-design-et-la-fabrication-des-barreaux-mobiles-gietwerk-grate-bar?i=51&s=1 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/ruszt.jpg http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/53-aircooled-grate-bars-for-use-in-biomass-furnaces-with-feed-grate-14777-gx130crsi29-barreaux-mobiles?i=52 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/page.jpg http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/53-aircooled-grate-bars-for-use-in-biomass-furnaces-with-feed-grate-14777-gx130crsi29-barreaux-mobiles?i=52&s=1 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/54-rusztowiny-ruszt-schodkowy-zbcr28-14777-fabrication-des-barreaux-mobiles-grate-bars?i=53 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/54-rusztowiny-ruszt-schodkowy-zbcr28-14777-fabrication-des-barreaux-mobiles-grate-bars?i=53&s=1 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/zu.jpg http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/57-grate-bars-for-biomass-plants-biofuels-fabrication-des-barreaux-mobiles?i=56 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/57-grate-bars-for-biomass-plants-biofuels-fabrication-des-barreaux-mobiles?i=56&s=1 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/ruszt_szwedzki.jpg http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/58-omodelowanie-rusztw-le-design-et-la-fabrication-des-barreaux-mobiles?i=57 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/58-omodelowanie-rusztw-le-design-et-la-fabrication-des-barreaux-mobiles?i=57&s=1 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/model1.jpg http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/59-patterns-of-grate-bars-for-biomass-plants-barreaux-mobiles?i=58 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/59-patterns-of-grate-bars-for-biomass-plants-barreaux-mobiles?i=58&s=1 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/model2.jpg http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/60-rostelemente-roste-rost-14777-grate-bars-barreaux-mobiles?i=59 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/60-rostelemente-roste-rost-14777-grate-bars-barreaux-mobiles?i=59&s=1 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/pag.jpg http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/56-prba-ci347nieniowa-radiatora?i=55 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/56-prba-ci347nieniowa-radiatora?i=55&s=1 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/pr_ba_cisnieniowa_odlewow_chromowych.jpg http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/55-rdzenie-rur-chromowych-cr-22-z-radiatorem?i=54 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/index.album/55-rdzenie-rur-chromowych-cr-22-z-radiatorem?i=54&s=1 http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/rdzenie_rur_z_radiatorem_Cr_22_.jpg
Ludwik Bieliński Sobowidz Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych, https://www.houzz.de/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.se/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.dk/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.co.uk/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.com/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.fr/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.ie/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.it/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.es/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.ru/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.jp/pro/sobowidz https://www.houzz.se/projects/2621711/architectural-castings https://www.houzz.com/projects/2622757/royal-orange-tree-planters-caisses-a-orangers-bac-dorangerie-jardinieres https://www.houzz.com.au/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.com.sg/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.co.nz/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://www.houzz.in/pro/sobowidz/sobowidz-steel-iron-and-non-ferrous-foundry https://pl.linkedin.com/in/sobowidz-foundry https://pl.linkedin.com/in/sobowidz-foundry/ja https://pl.linkedin.com/in/sobowidz-foundry/fi https://pl.linkedin.com/in/sobowidz-foundry/sk https://pl.linkedin.com/in/sobowidz-foundry/en https://pl.linkedin.com/in/sobowidz-foundry/de http://sobowidz-foundry.tripod.com/aluminium_giesserei.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/aluminium_kokillenguss.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Aluminiumguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Sand_Cast_Lead_Roofing_Tiles.htm http://sobowidz-foundry.tripod.com/Cast_Lead_Foundry_Poland.html https://oneplace.marketplanet.pl/baza-firm/-/bc/view/4154313/sobowidz-odlewnia-staliwa-zeliwa-i-metali-kolorowych https://www.techpilot.net/profiles/SOBOWIDZ-Giesserei-15334_en.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Bronzegiesserei_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Edelstahlguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Eisengiesserei_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Hitzebestaendiger_Stahlguss.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/aluminium_sandguss.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Spezialguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Stahlgiesserei_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Kokillenguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Sphaeroguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Pumpenguss_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Verschleissfester_Stahlguss.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Messinggiesserei_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/giesserei.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/odlewy_olowiane_olow_Pb_Sb.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/metallgjuteri_gjutgods_stal.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Gjuterimodeller_cnc_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/automotive_castings.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/nihard.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/niresist.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/slevarna.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/gieterij.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/fonderia.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/fundicion.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/fonderie.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/gjuteri.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/BRONSGJUTERI.Brons.Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/Blygjuteri_Bly_Blytak_Polen.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/valimo.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/stoeberi.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/stoeperi.html http://sobowidz-foundry.tripod.com/liteinyi_zavod.html **********
(C) Sobowidz Gjuteri, 1983-2019
updated: 07.07.2019


Dane kontaktowe do nas na tej podstronie:

http://sobowidz-foundry.tripod.com/kontakt_pl.htm

Tel. 0048-58-3477794, 58-6828226, 602-390062 - Fax 58-6828226 - POLEN

E-mail: sobowidz@sobowidz.com


http://sobowidz-foundry.tripod.com/kontakt_pl.htm


http://www.gjuteri.wizytowka.pl