Make your own free website on Tripod.com

Odlewnia Staliwa, Żeliwa i Metali Nieżelaznych

 SOBOWIDZ 

- rok założenia 1983 -

OFERTA TECHNICZNA

 

Przykładowe zdjęcia, 9 zdjęć                              Nasze zaplecze, 5 zdjęć

Tel. 58-3477794, 58-6828226, 602-390062 - - - Fax 58-6828226

E-mail: sobowidz@sobowidz.com

 

ODLEWNIA BRĄZU

ODLEWY PIASKOWE

ODLEWY KOKILOWE - ODLEWY ODŚRODKOWE

ODLEWY PRECYZYJNE - NA TRACONY WOSK i SKORUPOWE


http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/

( 50 zdjęć na 4 stronach)https://get.google.com/albumarchive/105884304767286356175/album/AF1QipOSJ5dturqc6mrhCM2dMe3w-KyPGGuXy4nytVC2

( ponad 100 zdjęć naszych odlewów)


ODLEWY BRĄZOWE

wykonujemy je
- w piasku (formowane maszynowo lub ręcznie),
- odśrodkowo kokilowo do średnicy max. D 2400 mm i długości głównie do L 1000 mm (tuleje, pierścienie, panewki, pojedyncze sztuki do D 5500 mm)
- w kokilach grawitacyjnie (wałki, pręty, profile, płaskowniki) - metodą traconego wosku (odlewy precyzyjne; tą metodą głównie odlewy artystyczne).
http://sobowidz-foundry.tripod.com/art_castings_kunstguss/ ( 47 zdjęcia na 4 stronach)
http://sobowidz-foundry.tripod.com/odlewy_artystyczne_pl.htm
Waga odlewów piaskowych z brązu głównie do 500 kg/szt.;długość/wysokość do 400 cm; (mniejsze serie do 3000 kg/szt.)
- z brązu cynowego B10 / CuSn10, B12 / CuSn12, B14 / CuSn14; CuSn6; CuSn8
- z brązu cynowo-fosforowego B101 / CuSn10P, CuSn12P,
- z brązów cynowo-ołowiowych B1010 / CuSn10Pb10, B815 / CuSn8Pb15Ni, B520 / CuSn5Pb20,
B525 / CuSn5Pb25 - HB 55 , brąz ołowiowy,
- z brązu krzemowo-cynkowo-manganowego BK331 / CuSi3Zn3Mn1 (brąz krzemowo-żelazowy CuSi4Fe2 / BK42, Brąz krzemowy CuSi3Mn1 / BK31)
- z brązu aluminiowo-żelazowo-manganowego BA1032 / CuAl10Fe3Mn2,
- z brązu aluminiowo-żelazowo-niklowego BA1044 CuAl10Fe4Ni4 (lub B1055 CuAl10Fe5Ni5, BA1054, CuAl10Ni, CuAl10Fe5Ni5-C-GM, CC333G),
- z brązów cynowo-cynkowo-ołowiowych B555 / CuSn5Zn5Pb5, B476 / CuSn4Zn7Pb6,
B663; Rg5; Rg7 / CuSn7ZnPb ; Rg9, Rg10; B922; B923; B924, B443, CuSn4Zn4Pb17,
- z brązu cynowo-cynkowego B102 / CuSn10Zn2,
- z brązu aluminiowo-żelazowego BA93 / CuAl9Fe3,
- z brązu cynowo-niklowego G-CuSn12Ni , 2.1060.01
- inne stopy brązu na życzenie
formujemy maszynowo w skrzynkach 30x40,40x50,50x60cm,40x70cm, 80x80cm,80x100 oraz 100x100cm (waga do 150 kg)
oraz ręcznie (waga głównie do 700 kg/szt.;długość do 400 cm; mniejsze serie do 3000 kg/szt.)
na sucho w masach chemoutwardzalnych przy użyciu sypkich mas samoutwardzanych SMS
i żywic fenolowych i alkidowych w procesie no bake alpha-set,
w masach bentonitowych na wilgotno i na sucho, w mułku oraz w masach olejowych,
w formach metalowych na kokilarkach (do 50 kg) oraz w kokilach otwieranych ręcznie (do 20 kg),
w formach gipsowych i ceramicznych
Kompleksowe usługi odlewnicze : projektowanie , symulacje komputerowe > model > odlewanie >
badania laboratoryjne > > obróbka cieplna i skrawaniem > galwanizacja, malowanie > dostawa


ODLEWY MOSIĘŻNE

(Mo58, MK80, MM47, MA58, inne) wykonujemy ciśnieniowo na poziomych maszynach zimnokomorowych, w kokilach, ręcznie. Także tuleje i wałki formowane odœrodkowo do
œrednicy max.5500 mm oraz odlewy wykonywane metodą traconego wosku
(także odlewy artystyczne).


ODLEWY OŁOWIANE

(Pb 99,5% i stopy np.OT2, OT3, PbSb6, OT7, OT13 z antymonem)
waga głównie do 8000 kg/szt., formujemy z reguły ręcznie w masach mokrych lub chemoutwardzalnych lub odlewamy kokilowo.
inne metody zależnie od wyrobu.


Ponadto:

ODLEWY CYNKOWE i ZnAl

(Z40,Z41; odlewnictwo ciśnieniowe, kokilowe i piaskowe, anody cynkowe),
ODLEWY CYNOWE I MAGNEZOWE (odlewanie anod i innych odlewów).


Wystawiamy świadectwa odbioru 3.1, atesty 2.2 (PN-EN 10204,DIN 50049 - skład chemiczny ze spektrometru emisyjnego ARL,testy wytrzymałości,twardości,wydłużenia).
dodatkowe badania: ultradźwiękowe (UT), rentgenowskie (RT), magnetyczno-proszkowe (MT), inne.
Do wykonywania rdzeni odlewniczych stosowane
są technologia Cold Box,Hot Box, dwutlenek węgla i żywice.

Bębnowanie, œrutowanie mechaniczne (śrut staliwny,
kulki szklane, śrut chromowo-niklowy,śrut nierdzewny), piaskowanie.

Szeroka gama pokryć galwanicznych (Zn, Cr, Ni, Cd,
anodowanie) i malarskich (malowanie proszkowe, natryskowe, zanurzeniowe).

Obróbka termiczna (T4, T5, T6, T7; hartowanie, wyzarzanie normalizujace, zmiekczajace, odprezajace, ulepszanie cieplne, przesycanie, sorbityzacja, inne) i chemiczna.
Wykonawstwo modeli odlewniczych z drewna, żywic, aluminium.

Produkcja kokil i form ciśnieniowych.
Obróbka skrawaniem (CNC i konwencjonalne; toczenie, wytaczanie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie, szlifowanie, polerowanie, honowanie) i spawanie odlewów.
Prace montażowe. Konstrukcje.

ZAOPATRYWANE BRANŻE:
- motoryzacyjna (wloty i wyloty do chłodnic międzystopniowych, pokrywy, stopnie schodowe do samochodów ciężarowych, koła zamachowe, tarcze i bębny hamulcowe, obudowy skrzyń biegów),

- maszyn rolniczych (koła uprawowe, walce Cambridge, Campbell/waly Cambella, Packerring, Crosskill; wały ugniatające Campbella),tuleje, piasty, obciążniki zeliwne do ciągników, przeciwciężary, korpusy, pokrywy, osie, włóki),

- stoczniowa i jachtowa (śruby napędowe, wirniki, elementy silników okrętowych, głowice, tuleje, tuleje kołnierzowe, kołnierze, pierścienie, pierścienie dwudzielne, pierścienie trójdzielne, panewki, tłoki, bandaże tłoków, kolektory, wloty rozgałęzione i wyloty, kolektory wydechowe do silników, kile, balasty, kostki balastowe, pachołki cumownicze, rożki cumownicze),

- budowy maszyn (obudowy skrzyń biegów, korpusy maszyn i przekładni, skrzynie przekładniowe, piasty, koła klinowe, koła pasowe, koła zębate, wałki, pręty,płaskowniki, tuleje w tym kołnierzowe, rury grubościenne, płaskowniki, panewki, obudowy oprawy łożysk, pierścienie uszczelniające, kołnierze, pokrywy, pokrywki, stojaki, kadłuby, inne odlewy wg życzenia),

- oświetleniowa (słupy oświetleniowe, korpusy, wysięgniki),

- sanitarna i instalacyjna (armatura przemysłowa,
wodociągowa i kanalizacyjna wg normy EN 124 z żeliwa
sferoidalnego i szarego,pompy z żeliwa,aluminium i brązu,
wirniki pomp, kształtki,złącza kołnierzowe, kielichowe i kołnierzowo-
kielichowe,zwężki kołnierzowe FFR,trójniki kołnierzowe T,
łuki FFK,kolana kołnierzowe i stopowe,króćce
jednokołnierzowe FW i króćce dwukołnierzowe FF,
włazy i wpusty klasy A50,B125,C250,D400,teleskopy,
hydranty,zasuwy,opasko-nawiertki,skrzynki uliczne,
przepustnice,trójniki boso-kołnierzowe,zawory zwrotne,
stopnie kanałowe-włazowe; korpusy wodomierzy),

- kolejnictwo (sprzęgła,wkładki hamulcowe,obciążniki trakcyjne,koła),

- górnictwo i przemysł wydobywczy surowców mineralnych i skalnych (części zamienne do kopalni: krążniki, koła jezdne i zębate klocki hamulcowe, wykładziny do młynów, klasyfikatorów, elementy przenośników; części zamienne do kruszarek szczękowych, stożkowych, udarowych, młotkowych, produkcji krajowej i zagranicznej jak również granulatorów stożkowych, płyty bezpiecznikowe i rozporowe, szczęki stałe i ruchome, pierścienie labiryntowe, kliny boczne, listwy łożyskowe, belki oporowe, kliny nastawne, tuleje z brązu i żeliwa, młotki jednootworowe i dwuotworowe, kowadła, płyty górne i czołowe, ruszta,segmenty boczne,listwy udarowe, płaszcze i stożki,panewki stożkowe,panewki cylindryczne,tuleje stożkowe i cylindryczne, łożyska kuliste z brązu, wkładki oporowe),

- przemysł cementowo-wapienniczy (płyty wykładzinowe do młynów, części do przenośników, cylpepsy)

- budownictwo (płyty trudnościerne do kruszarek i innych maszyn budowlanych, koronki wiertnicze,cylpepsy; obciążniki żeliwne do wind,zęby do koparek, zęby do łyżek ładowarek; części zamienne do węzłów betoniarskich tj. łopatki mieszające i zgarniające,ramiona mieszalników, wykładziny denne i boczne; części zamienne do wytwórni mas bitumicznych: łopatki mieszalników, płytki mieszalników, ramiona mieszalników),

- roboty publiczne (mała architektura: ławki,słupki, kraty pod drzewa,kosze),

- meblowa (akcesoria meblowe,okucia budowlane,klamki drzwiowe,zawiasy),

- elektrotechniczna (mufy kablowe, korpusy, skrzynki),

- chemiczna (armatura, zawory, pompy, wirniki, tuleje),

- energetyczna (ruszta,odlewy do elektrowni wiatrowych, przewody pyłowo-powietrzne, kolana,trzymacze; elementy turbin wodnych, elementy pieców c.o.: drzwiczki, rusztowiny, płyty i płytki żeliwne do wkładów,pieców kasetowych; elementy kotłów,zasuwy,kominki),


Zapytania ofertowe i zamówienia hurtowe prosimy przesyłać e-mailem lub faxem.

Dokumentację e-mailem prosimy przesyłać jako pliki: .jpg,.pdf,.igs lub .tiff (zdjęcia i rysunki), .doc (teksty), .dwg,.dxf (rysunki cad), .stp,.stl (rysunki 3D). Słuzymy pomocą w doborze stopu - prosimy o możliwie dokładne określenie warunków pracy odlewów (np.uklad sił-nacisków,temperatura, ciśnienie,medium przepływające...).

Dobrze przygotowane zapytanie ofertowe gwarantuje szybszą ofertę z naszej strony. Bardzo dobrze jeśli zapytanie zawiera informacje o wybranym stopie,ilości planowanych odlewów (na rok lub m-c lub/i na partię),wage jednostkową lub objętość, rysunek z wszystkimi wymiarami (lub choć z gabarytowymi; jeśli są dostępne oddzielne rysunki obróbkowe i surowych odlewów z naddatkami to jeszcze lepiej), informacje o wykańczaniu wyrobu, o modelach /formach (czy są do przejęcia czy tez mamy skalkulować nowe).

Ludwik Bieliński Sobowidz Odlewnia Żeliwa i Metali Kolorowych
Foundry, Giesserei, Fonderie, Fonderia, Gieterij, Gjuteri, Fundicion, Slevarna, Zlievaren, Valimo, Stoeberi, Stoeperi.

Zapraszamy do współpracy!
Czekamy na Panstwa zapytania i zamówienia (najlepiej drogą e-mailową).
Sprawdź nasze ceny i naszą jakość.

◆◆ photos of castings (over 100) / zdjęcia odlewów (ponad 100):
◆◆ http://sobowidz-foundry.tripod.com/cast_iron_cast_steel_department/

◆◆ http://plus.google.com/110518090518396021543/about

https://www.instagram.com/sobowidzfoundrybronzeironsteel/

Dane kontaktowe do nas na tej podstronie:

http://sobowidz-foundry.tripod.com/kontakt_pl.htm

Tel. (0048) 58-3477794, 58-6828226, 602-390062 - Fax 58-6828226

2019.07.07

E-mail: sobowidz@sobowidz.com


http://sobowidz-foundry.tripod.com/kontakt_pl.htm